Всеукраїнська наукова конференція «Українська література для і про дітей: історичні здобутки й тенденції розвитку»

Література для дітей та юнацтва – сегмент художньої творчості з виразною адресністю, вона найбільш пріоритетна в колі дитячого читання, тому невипадково посідає важливе місце в навчально-виховному процесі освітніх закладів України. Її стрімкий розвиток в останні десятиліття, посилення уваги літературознавців, критиків, соціологів, працівників видавництв до творчості для дітей дають підстави говорити про неї як про яскраве й самобутнє явище.

25 жовтня 2016 року у Державному закладі «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка» (м. Старобільськ) відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Українська література для і про дітей: історичні здобутки й тенденції розвитку», що організована кафедрою філологічних дисциплін навчально-наукового Інституту педагогіки і психології ЛНУ імені Тараса Шевченка спільно із Центром дослідження літератури для дітей та юнацтва (м. Львів). У конференції взяли участь понад 50 науковців із різних куточків України: Київ, Львів, Дрогобич, Івано-Франківськ, Ужгород, Рівне, Суми, Глухів, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кропивницький, Харків, Бердянськ, Старобільськ (Луганська обл.). Під час роботи конференції було розглянуто наступні питання: жанрово-стильова специфіка творів для і про дітей; українська література для дітей та юнацтва і світовий контекст; категорії символу й архетипу в літературі для дітей та юнацтва;  міждисциплінарні студії літератури для і про дітей; вивчення літератури для і про дітей в освітніх закладах України.

Гостями конференції стали педагогічні працівники навчальних та позашкільних закладів Львівщини та Тернопільщини: Мельничук Л. І., Боднар І. Р., Павлишин О. П., що знаходяться на Старобільщині в рамках програми взаємообміну досвідом роботи Сходу й Заходу України.

У своїх наукових розвідках учасники конференції зачіпали актуальні проблеми літератури для дітей та юнацтва, пов’язані з теоретичними й методичними питаннями її функціонування й розвитку. Методичний напрям репрезентовано доповідями Л. Мацевко-Бекерської «Світова література як простір (не)(про)(до)читання в методичному дискурсі сучасної школи», В. Кизилової «Новітня література для дітей та юнацтва в контексті оновлення змісту навчальних програм для початкової школи», А. Ємець, А. Живцової «Особливості роботи над автобіографічними творами на уроках літературного читання в початковій школі», Н. Мордовцевої, М. Починкової «Творче опрацювання художнього твору на уроках літературного читання в початковій школі» й ін. Варто відзначити представлені на розсуд аудиторії праці Г. Сабат «“Учителем школа стоїть”: статті Івана Франка про освіту і виховання», Т. Пінчук «Твори Івана Франка для і про дітей», підготовлені до ювілейної річниці Каменяра. На особливу увагу заслуговують дослідження, пов’язані із специфікою творів для дітей на історичну тематику: М. Варданян «Національні концепти “свого” в історико-пригодницьких жанрах для юнацтва української діаспори», О. Цалапова «Гімн українському козацтву в пригодницькій повісті В. Злотопольця та І. Федіва “Життя і дивовижні пригоди козака Миколи на безлюдному острові”», С. Нєгодяєва «Трансформація поетики козацького епосу в рецепції Валерія та Наталі Лапікурів у повісті-фентезі “Чарівна брама”».

Родзинкою заходу став скайп-звʼязок із Президентом Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва (м. Львів) Уляною Баран, що презентувала аудиторії доповідь в контексті реформи літературної освіти в Україні на тему «Дитяча та підліткова література: процеси ідеологічної та естетичної канонізації-деканонізації».

Особливий інтерес викликала робота круглого столу «Література для дітей та юнацтва в контексті проблем реформування мовно-літературної освіти в Україні» (У. Баран, Т. Качак, В. Кизилова, В. Пушко, Н. Мордовцева, М. Починкова, Т. Маркотенко, Л. Мельник, С. Рудь, Н. Правова та ін.), де обговорювались актуальні проблеми оновлення програм для початкової школи й кола дитячого читання, накреслювались перспективні напрями методичної роботи ВНЗ і школи, спрямованої на допомогу вчителю-словеснику.