Дослідники літератури

Винник Вікторія Мирославівна

Асистент кафедри українознавства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Вікторія Винник:
"На межі ХХ-ХХІ ст. вчені почали застосовувати до вивчення дитячої літератури велику кількість підходів. Із однієї сторони, таке студіювання свідчить про її великий потенціал та перспективи. Проте, з іншої – виникає множинність тлумачень поняття «дитяча література». Також, існуючі на сьогодні дослідження в цій галузі не пропонують остаточного розв’язання всіх проблем. Варто прислухатись до думки, висловленої Е. Чемберсом (Aidan Chambers), сучасним британським письменником для дітей та молоді: «Я часто задаюсь питанням, чому літературні критики ще не усвідомили, що найкращою демонстрацією усього ними сказаного про феноменологію, структуралізм, реконструкцію чи будь-який інший критичний підхід може бути чітко та легко продемонстрований дитячою літературою»".

Теми наукового дослідження:

  • Сучасна література для дітей

Об'єкт наукових зацікавлень:

  • зарубіжна література для дітей

Напрям досліджень літератури для дітей:

  • теорія літератури для дітей

Контекст дослідження:

  • літературознавчий
Освіта і наука

У 2009р. закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка за спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури, вчителя іноземної (англійської) мови й зарубіжної літератури.

Основне місце праці

З кін. 2010р. працює асистентом кафедри українознавства ТДМУ та займається дисертаційним дослідженням за напрямком сучасна дитяча література

Список публікацій, присвячених проблемам літератури для дітей та юнацтва

1. Винник В. М. Дитяча література: до проблеми бінарності текстів / В. М. Винник // Вісник Житомирського державного університету університету імені Івана Франка. – 2011. – Вип. 60. – С. 198-200.

2. Винник В. М. Жанрові аспекти роману Дж. К. Ролінґ «Гаррі Поттер» / В. М Винник // Мова і культура. – 2011. – Вип. 14 (Том 152) – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго. – С. 291-298.

3. Винник В. М. Біблійні ремінісценції в сучасній дитячій літературі (на матеріалі циклу романів Дж. К. Ролінґ «Гаррі Поттер» / В. М Винник // Література. Діти. Час: Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – 2012. – Вип. 3. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан. – С. 72-77.

4. Винник В. М. Медицина та алхімія в романі Дж.К. Ролінґ «Гаррі Поттер» / В. М. Винник // Мовна комунікація: наука, культура, медицина: Збірник матеріалів науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2012. – С. 165-166.