Дослідники літератури

Слижук Олеся Алімівна

Кандидат педагогічних наук
Доцент кафедри української літератури Запорізького національного університету

Об'єкт наукових зацікавлень:

 • методика викладання української літератури в школі
 • українська література для дітей і про дітей
Освіта і наука

1995 р.

Закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Українська мова та література»

1995–1999 рр.

Працювала на посаді асистента кафедри методики викладання філологічних дисциплін і міжкультурної комунікації Запорізького державного університету

1999-2003 рр.

Навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва Запорізького державного університету

2003 р.

Під керівництвом проф. Т.О. Пахомової захистила кандидатську дисертацію на тему «Методика організації читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення епічних творів» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література) в Інституті педагогіки АПН України

2005 р.

Присвоєно вчене звання доцента кафедри методики викладання філологічних дисциплін і міжкультурної комунікації

Основне місце праці

З вересня 1995р.

Асистент, потім доцент Запорізького національного університету

З жовтня 2014р.

Працює на посаді доцента кафедри української літератури Запорізького національного університету

Список публікацій, присвячених проблемам літератури для дітей та юнацтва

 1.  Слижук О.А. Організація читацької діяльності старшокласників як методична проблема  / О.А. Слижук // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. Збірник наукових праць. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2000. – Вип.5-6. – С.40-43.

 2. Слижук О.А. Організація читацької діяльності старшокласників на основі моделювання навчальних ситуацій на уроках української літератури / О.А. Слижук // Наукові записки. Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – Частина ІІІ (педагогічні та історичні науки). – С. 118-124.

 3. Слижук О.А. Прийоми організації читацької діяльності старшокласників на уроках української літератури / О.А. Слижук // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Педагогічні науки. – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – №1. – С.91-93.

 4. Слижук О.А. Читацька культура як фактор літературного розвитку школярів / О.А. Слижук // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗДУ, 2004. – №1. – С.167-171.

 5. Слижук О.А. “Народ мій є!” Вивчення уривка з роману В.Малика “Фірман султана”.         8 клас / О.А. Слижук // Українська література в загальноосвітній школі. Науково-методичний журнал Інституту педагогіки АПН України. – 2004. – № 7. – С. 36-38.

 6. Слижук О.А. Виховання учня-читача у процесі шкільного вивчення української літератури / О.А. Слижук // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. Збірник наукових праць (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти). -  Київ –Запоріжжя: “Х-прінт”, 2004. – Вип.30. – С.315-319.

 7. Слижук О.А. Художня комунікація у процесі вивчення української літератури старшокласниками / О.А. Слижук //  Наукові записки. Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. –              Вип. LV (педагогічні та історичні науки). – С. 141-146.

 8. Слижук О.А. У світі добра. Вивчення казок Василя Короліва-Старого. 5 клас. / О.А. Слижук // Українська література в загальноосвітній школі. Науково-методичний журнал Інституту педагогіки АПН України. – 2006. - №4. – С. 45-48.

 9. Слижук О.А. Розвиток читацьких інтересів старшокласників (на матеріалі аналізу роману Олеся Гончара «Собор») / О.А. Слижук // Українська література в загальноосвітній школі. Науково-методичний журнал Інституту педагогіки АПН України. – 2007. - №6. – С. 15-22.

 10. Слижук О.А. Реформування літературної освіти в Україні — потреба нового тисячоліття / О.А. Слижук // Дивослово. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. - № 7. – С.37-39.

 11. Слижук О.А. Розвиток читацьких інтересів підлітків у процесі вивчення світової та української літератури в школі / О.А. Слижук // Література. Діти. Час: Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Випуск 4.  – Рівне: Дятлик М., 2013. – С. 259-261.

 12. Слижук О.А. Вивчення повісті Марії  Пригари «Михайлик – джура козацький» на уроці позакласного читання в 5 класі / О.А. Слижук // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – №2. – С. 97-102.

 13. Слижук О.А. Зацікавлення учнів художнім твором як основа шкільної літературної освіти. / О.А. Слижук // Офіційне  електронне видання КЗ«ЗОІППО»ЗОР virtkafedra.ucoz.ua (ISSN  2223-4551). – № 1/15 (травень 2014 р.). - Режим доступу: virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp15/1/slizhuk.pdf

 14. Січкар О.М., Слижук О.А. Сучасні дитячі твори в новій шкільній програмі з української літератури / О.М. Січкар, О.А. Слижук // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 240. В. 228. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.П. Могили, 2014. – С. 72–78.

 15. Слижук О.А., Гребенюк М. А.  Твори Галини Малик для дітей у контексті сучасної шкільної літературної освіти / О.А. Слижук, М.А. Гребенюк // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 239. В. 227. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2014. – С. 100–103.

 16. Слижук О.А. Вивчення повісті Оксани Іваненко «Друкар книжок небачених» у школі / О.А. Слижук // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – №2. – С. 224-231.