Дослідники літератури

Шалагінов Борис Борисович

Доктор філологічних наук
Професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ)
Заслужений дліяч науки і техніки України
Один із фундаторів шкільного курсу зарубіжної (світової) літератури в Україні

Борис Шалагінов:
"На наших очах специфіка дитячої літератури різко змінюється з огляду на те, що дитина дедалі більше перетворюється на комерційно прибуткову мишень літературного ринку. Влада общини, яка б готувала дитину до участі у суспільному житті, зведена нанівець. Відповідно зникає родючий ґрунт для появи видатних талантів, як це було у ХІХ ст., коли існувала віра в можливість суспільного прогресу. Сучасний письменник, що пише для дитини, часто забуває про свою місію педагога, який має формувати майбутнє цивілізації, не думає про те, що через естетичний вплив на тендітну дитячу душу має формувати її базові поняття відповідно до сучасних тенденцій життя. Та й далеко не кожному дано розпізнати, в якому напрямку ведуть ці тенденеції. За умов подальшої партикуляризації свідомості будь-який педагогічний вплив перетворюється на примус. Діти можуть лише пасивно довірятися смакам батьків, шкільних вихователів та медійних «діджеїв» і тим самим досить рано потрапляють в самоізоляцію, вибратися з якої намагаються через утворення власної, нерідко антисоціальної, контркультури. Між світом дорослих і дітей поглиблюється розкол, який дорослі намагаються долати через «одорослішання» дитини з раннього віку, фактично через позбавлення її яскравого і змістовного дитинства. Через це з самого початку спотворюється людська природа як така, і плідний розвиток людської популяції стає дедалі сумнівнішим".

Теми наукового дослідження:

  • Модерністичний проект» в німецькій літературі й філософії ХVIII-ХІХ ст.

Об'єкт наукових зацікавлень:

  • зарубіжна література для дітей

Напрям досліджень літератури для дітей:

  • теорія та історія літератури для дітей

Контекст дослідження:

  • літературознавчий
  • педагогічний
  • методичний

У творчому доробку:

  • 6 наукових монографій
  • понад 200 наукових статей
  • художні переклади з німецької
  • низка підручників.
Освіта і наука

1966 р.

Закінчив романо-германське відділення Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова

1973 р.

Кандидатська дисертація присвяченна драматургії Ріхарда Ваґнера

2003 р.

Докторська дисертація присвяченна «Фаусту» Й.В.Ґете

Основне місце праці

З 1982 р.

Доцент, завідувач кафедри Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

З 1994 р.

Доцент, професор (2004) Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Список публікацій, присвячених проблемам літератури для дітей та юнацтва

1. Німецька філософія ХХ ст. у наближенні до методики літератури.// Вікно в світ: Німецька література.– Київ, 1999.– №3.

2. Чому школа і ВНЗ надають недостатньо уваги мистецтву літературного переказу: Роздуми і пропозиції. // Всесвітня література в середн. навч. закл. України. – 2002, № 12.

3. Герменевтичний діалог як дидактичний фундамент шкільного викладання літератури. // Всесвітня література в середн. навч. закл. України. – 2003. – № 12.

4. Науковий та «шкільний» аналізи художнього тексту. // Всесвітня література в середн. навч. закл. України.– 2004.– № 6.

5. Естетичний аналіз літературного твору: до історії питання. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007, № 2.

6. Література – школа – читач: Нові виклики. //Всесвітня література…— 2008.— №7–8.— С. 110–113; Українська мова й література в середн. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.— 2008.— № 9.

7. Великий світ маленького дитинства.// «Всесвіт», 2008, №5-6.— С. 166-171. (Співавтор: Назарій Назаров)

8. Духовні цінності в минулому і в сучасності: Методико-літературознавчі нотатки. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009, № 9.

9. Мотивація читання як методична проблема. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010, № 2;// Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях і колегіумах.— 2010 — № 6.

10. Літературна освіта і соціум: час перезавантаження. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010, № 4.

11. Сучасний український учень як суб’єкт літературної освіти. // Література. Діти. Час.: Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва.— Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.

12. Дитяча література і соціалізація майбутньої особистості. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.— 2011, № 11-12.

13. Теоретичні роздуми про історію дитячої літератури.// Слово і час: Науково-теоретичний журнал.— 2013, № 1.

14. Теоретичні зауваги до ціннісного вивчення літератури в школі. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2013, № 5.

15. Урок літератури : роздуми літературознавця про шкільну методику : [зб. ст.]. – Київ : Грамота, 2013. – 207 с.