Дослідники літератури

Овдійчук Лілія Миколаївна

Кандидат педагогічних наук
Доцент кафедри української мови та методик викладання, заступник декана історико-філологічного факультету ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука»

Лілія Овдійчук:
"Дитяча література (українська та зарубіжна) на сучасному етапі досягла такого високого розвитку, що виникає необхідність в узагальненні значного історико-літературного матеріалу – написання монографій про творчий шлях письменників, які зробили значний внесок у дитячу літературу, праць синтетичного характеру про шляхи і етапи, які пройшла зарубіжна література для дітей і юнацтва. Для забезпечення дальшого її розвитку необхідно дослідити ряд питань теоретичного характеру. Поки що лише в загальних рисах визначені критерії критики дитячої літератури".

Теми наукового дослідження:

  • Українська література для дітей: традиції і новаторство

Об'єкт наукових зацікавлень:

  • українська та зарубіжна література для дітей;
  • компаративний аналіз національних літератур для дітей.

Напрям досліджень літератури для дітей:

  • історія та критика літератури для дітей.

Контекст дослідження:

  • літературознавчий
  • методичний.

Список публікацій, присвячених проблемам літератури для дітей та юнацтва

1. Дитяча література. Модульний курс для студентів філологічних факультетів. – Рівне: Теніс, 2008. – 314с.

2.Модульний курс «Дитяча література» у системі професійно-філологічної підготовки учителів-словесників //Українська література: стан вивчення в сучасній школі, проблеми, перспективи. Матеріали II Всеукраїнської  науково-практичної конференції 25 квітня 2008 р. – Луганськ: Знання, 2008. – С.96-102.

3.Курс «Дитяча література у системі фахової підготовки студентів-філологів у ВНЗ» Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Педагогічні науки. Випуск - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009.

4.Реальний і паралельний світ, або На березі сподівань Галини Малик // Українська література у загальноосвітній школі. – 2012. - №8.

5.Зарубіжна дитяча література в контексті сучасної літературної освіти // Література в контексті культури. – Дніпропетровськ, 2012.

6. Особливості викладання курсу «Дитяча література» у ВНЗ (для студентів спеціальності «Українська мова та література»)// Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип.2. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – С.124-129.

7.Епідемія Абракададабри у містечку У., або Що було, якби…(за книгою Г. Малик «Абра&кадабра») // інтернетресурс: // www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/129

8. «Неперервний ланцюг людських стосунків», або Ціна причетності до світу людей (за повістю Ніни Бічуї «Квітень у човні»)// www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/130