Дослідники літератури

Круть Ірина Юріївна

Доцент кафедри видавничої справи та редагування Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Ірина Круть:
"Дитяча література — здійснена мрія, в якій торжествує добро. Тут можливе все, крім нудьги. В дитячій книзі маленьким бути круто, бо тоді перед тобою відкриваються таємничі світи. Дитяча література — це можливість для дорослих потрапити в світ, де здивування, веселість і цікаві відкриття не закінчуються".

Теми наукового дослідження:

  • Типологічні характеристики дитячих видань
  • Сучасні проблеми дитячого книгодрукування
  • Періодичні видання для дітей

Об'єкт наукових зацікавлень:

  • українські видання, але при можливості з залученням зарубіжного досвіду

Напрям досліджень літератури для дітей:

  • редакторсько-видавнича підготовка дитячих видань

Контекст дослідження:

  • редакторсько-видавничий аспект
Освіта і наука

Народилась 26 січня 1980 року у Кіровограді. Батьки викладачі, тому з дитинства жила в оточенні книжок і вступила на філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, який закінчила у 2001 році, здобувши кваліфікацію «вчитель української мови та літератури».

Далі були три роки аспірантури з дослідженням мови календарної обрядовості в етнолінгвістичному аспекті.

У 2004 році захистила дисертацію «Лесика української календарно-обрядової поезії: структурно-семантичний і стилістичний аспекти».

Основне місце праці

Спершу працювала на кафедрі української мови, але із відкриттям спеціальності «Видавнича справа та редагування» переходжу на нову кафедру, на якій працюю і зараз, викладаючи курси «Дитячі і навчальні видання», «Аналіз сучасних освітніх видань», «Практична стилістика», «Типологія помилок» та ін.

Список публікацій, присвячених проблемам літератури для дітей та юнацтва

  1. Ірина Круть. Дитяче видання: шлях до читача: навчальний посібник з редакторсько-видавничого фаху (дитячі та навчальні видання). — Кіровоград, 2011. — 4,6

  2. Круть І. Ю. Мова сучасних дитячих видань: бажане та реальність // Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць. – Одеса: Астропринт, 2010. – Вип. 11. – С. 150-156. (Стаття у фаховому виданні.) 0,4

  3. Круть І. Ю. Журнал для дітей: дискурсивні характеристики // Вісник Львівського університету: серія журналістика. — Вип. 34. — Львів, 2001. —– С. 136-141. 0,3

  4. Круть І. Підручник з української мови: здобутки і перспективи, або Крізь тернії сухої теорії // pidruchnik.ucoz.ua/blog/krut_i_pidruchnik_z_ukrajinskoji_movi_zdobutki_i_perspektivi_abo_kriz_terniji_sukhoji_teoriji/2012-12-12-36