Дослідники літератури

Хороб Марта Богданівна

Кандидат філологічних наук
Доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Марта Хороб:
"Література для дітей і про дітей повинна бути написана на такому ж високому професійному рівні, як і для дорослих. Відтак інтерпретація літературознавча має відповідати сьогоднішньому розвиткові науки про літературу в Україні без спрощеності, сюсюкання і опускання до рівня масового школярства".

Теми наукового дослідження:

  • Поетика творів про дітей чи проблеми, які стосуються розвитку дитячої літератури

Об'єкт наукових зацікавлень:

  • українська література про дітей і для дітей у творах письменників кінця ХІХ-ХХ століть

Напрям досліджень літератури для дітей:

  • історія літератури для дітей
  • рецензії

Контекст дослідження:

  • літературознавчий

Виступала на Міжнародних наукових конференціях в США (Іллінойський університет - 1996), Польщі (Ягеллонський університет – 1998), Україні (в Інституті літератури АН України ім..Т.Шевченка, Київському національному педуніверситеті ім..М.Драгоманова, Київському національному університеті ім. Т.Шевченка), Міжнародних симпозіумах, Всеукраїнських та регіональних конференціях у Львівському національному університеті імені І.Франка, університетах Житомира, Івано-Франківська, Чернівців, Луцька, Одеси, Ужгорода тощо.

Досліджує творчість (в основному середню та малу прозу, рідше поезію):

  • Івана Франка, Василя Стефаника, Богдана Лепкого, Леся Мартовича;
  • «повернених письменників» - Катрі Гриневичевої, Святослава Гординського, В.Домонтовича, Ростислава Єндика, Наталени Королевої з діаспори та з доби «розстріляного відродження» - Мирослава Ірчана, Михайла Козоріса, Юрія Шкрумеляка;
  • прозаїків-шістдесятників – Євгена Гуцала, Григора Тютюнника, Степана Пушика, Валерія Шевчука, Юрія Щербака, а також Романа Іваничука, Олеся Гончара;
  • сучасну українську прозу.

Літературознавець, літературний критик, автор більше 80-ти публікацій, співавтор монографій, член спеціалізованої вченої ради (2008-2010), науковий керівник дисертаційних досліджень.

Освіта і наука

Народилася в м.Калуші Івано-Франківської області. Закінчила Калуську ЗОШ №1, найбільше захоплювалась літературою, згодом Івано-Франківський педінститут (зараз Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника) з червоним дипломом та з направленням в аспірантуру. П’ять років працювала в школі (три з них на посаді заступника директора і вчителя-словесника в с. Бунів Яворівського району Львівської обл. та два- в Калуській ВШ №2).

Основне місце праці

З 1975 року - викладач-погодинник та лаборант, згодом асистент та доцент кафедри української літератури в alma mater. Закінчила аспірантуру при Київському педінституті імені О.М.Горького (нині Київський національний педуніверситет імені М.Драгоманова). Наукові керівники – професори Волинський Петро Костьович, а після його смерті – Хропко Петро Панасович. Кандидатська дисертація присвячена проблемі психологічної характеристики героя в українській новелістиці 70-х рр..ХХ ст.

Список публікацій, присвячених проблемам літератури для дітей та юнацтва

1. Поетика прози для дітей Василя Єрошенка // Література. Діти. Час.:Матеріали Ш Міжнародного симпозіуму. Вип.3, 2012.-С.20-27.

2. Рец.на зб.Література.Діти.Час: Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва[Упор.:Гнідець У., Трохим Н., Прихода М., Качак Т. Вип.2, 2012.-С.186-189.

3. Фольклорно-міфологічний концепт новели Івана Франка «Мавка» //Іван Франко: дух, наука, думка, воля:Матер. Міжнар.наукового конгресу, присв.150-річчю від дня народж. Івана Франка (Львів, 27 вересня - 1 жовтня 2006 р.).- Львів:Видавничий центр Львів.нац.ун-ту імені Івана Франка, 2008.-Т.1.С.1002-1009.

4. Проза Григорія Гусейнова у хронотопних вимірах : на матеріалі книги «Станційні пасторалі» //Слово.Прикарпатський вісник НТШ.-2009.- № 2(6). - Івано-Франківськ,2009.-С, 152-157.

5. Юра Шкрумеляк: один із чети крилатих (сторінки життєвої і творчої біографії на тлі суспільних подій перших десятиліть ХХ віку) //Сівач духовності: Збірник спогадів, статей і матеріалів. присвячений професору Володимиру Полєку.-Івано-Франківськ:Плай, 2002.-С.197-210.

6. Василь Стефаник і Валентина Мастерова: риси трагізму авторської свідомості //Шевченко. Франко.Стефаник. Матеріали Міжнародної конференції.-Івано-Франківськ:Плай, 2002.-С.411-420.

7. І дим вітцівщини солодкий і…пекучий ( На здобуття Державної премії України імені Т.Г.Шевченка.-Г.Гусейнов. Станційні пасторалі. Сповідь дитинства // Народна газета (Київ).2001. - №5.-С.6.

8. Типологічна характеристика новел В.Стефаника «Катруся» та «Хлопка» Б.Лепкого// Стефаниківські читання [Ред.кол.Л.Кіліченко,В.Кононенко, О.Пилип’юк ].- Івано-Франківськ.1993. Вип.2.-С.74-76.

9. Тип народного учителя в повісті Б.Лепкого «Веселка над пустирем» // Богдан Лепкий – письменник, учений, митець: Матеріали наукової конференції, присв. 120-річчю від дня народження Богдана Лепкого.-Івано-Франківськ,1992.-С.69-71.

10. Стаття «Байка про байку» і погляди І.Франка на виховання // Тези науково-теоретичної регіональної міжвузівської конференції, присв.135-річчю з дня народження І.Франка /відповід.проф.В.О.Твердохліб/.-Івано-Франківськ, 1991.-С.29-30.

11. Художнє дослідження світу дитини в новелістиці Григора Тютюнника і Євгена Гуцала// Твори для дітей і про дітей у вітчизняній і зарубіжній літературі: Тези і матеріали доповідей обласної міжвузівської науково-методичної конференції( 11-15 травня. – Одеса), 1991. Ч.1.- С.26-27.

12. «Коли ще звірі говорили…». У світі Франкової казки // Франкова криниця:Вивчення творчості І.Я.Франка в школі: Посібник для вчителя /За ред. Л.М.Кіліченко.-К.: Рад. школа,1991. –С.115-127.

13. Література рідного краю в школі // Тези обласної історико-краєзнавчої наукової конференції /редкол.: докт.філол.наук В.Кононенко(голова та ін..),-Івано-Франківськ, 1989.-С.78-79.

14. Берендеи наших дней (рец. на книгу О.Столбіна «Берендеї» (1975) // Детская література (Москва).-1978