Дослідники літератури

Цалапова Оксана Миколаївна

Кандидат філологічних наук
Доцент кафедри філологічних дисциплін Інституту педагогіки і психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

Оксана Цалапова:
"Література для дітей – це особливий спосіб спілкування дорослого світу з дитиною, прекрасна можливість передати маленькій людині багатовіковий досвід життя в суспільстві. Книга для дітей віддзеркалює внутрішній психологічний стан суспільства, оголює ті проблеми, на які хворіє «доросла» частина спільноти."

Теми наукового дослідження:

  • Літературна казка для дітей ХІХ – ХХ століття

Об'єкт наукових зацікавлень:

  • українська та зарубіжна література для дітей

Напрям досліджень літератури для дітей:

  • історія літератури для дітей

Контекст дослідження:

  • літературознавчий
Освіта і наука

1993 р.

Закінчила Луганський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Українська мова і література» з присвоєнням кваліфікації вчителя української мови і літератури середньої школи. Диплом ЦВ № 673531.

2003 р.

Закінчила магістратуру Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Українська мова і література».

2011 р.

Захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна зі спеціальності українська література на здобуття наукового ступеня кандидат філологічних наук. Тема дисертації: «Міфопоетика казкового світу раннього українського модернізму (Дніпрова Чайка, Леся Україна, Олександр Олесь, Михайло Коцюбинський)».

Список публікацій, присвячених проблемам літератури для дітей та юнацтва

1. Цалапова О. Вода в казковій міфоплощині О. Олеся (на прикладі казки «Водяничок») / О. М. Цалапова // Вісник ЛНПУ : Філологічні науки. – 2003. – № 10. – С.123-131.

2. Цалапова О. Мотифема зими в українській авторській казці ХХ століття / Оксана Цалапова // Вісник Харківського національного університету ім. В. І. Каразіна. Серія філологія. – № 836, Вип. 54. – Харків, 2008. – С. 140–142

3. Цалапова О. Таксономія української літературної казки доби модернізму (кінець ХІХ поч. ХХ ст.) / О. Цалапова // Актуальні проблеми слов’янської філології : Міжвуз. збірник наукових ст. Випуск ХХ. – Донецьк: Юго-Восток., 2009. – С. 325-333.

4. Цалапова О. Образы-архетипы в авторской украинской сказке конца ХІХ – начала ХХ ст. (Днепровая Чайка, Леся Украинка, А. Олесь) // Цалапова О. Н. // Детская литература в культурном пространстве современности: образы, проблемы, жанры: Мат-лы междунар. науч.-теорет. конф. – Караганда : Центр гуманитарных исследований «Тезис», 2011. – С. 77-84.

5. Цалапова О. Образ Києва в повісті Всеволода Нестайка «Загадка старого клоуна» / Оксана Цалапова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Сер. : Філологічні науки. – 2011. – № 24 (235) грудень. – С. 151-156.

6. Цалапова О. Архетипний образ яйця в дилогії Галини Пагутяк «Королівство», «Книгоноші з Королівства» / Оксана Цалапова // Література. Діти. Час: Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 3. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – С. 39-44.