Дослідники літератури

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна

Доктор педагогічних наук
Доцент кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми наукового дослідження:

 • Історичні аспекти дитячої літератури.
 • Розвиток дитячої літератури на сучасному етапі.

Об'єкт наукових зацікавлень:

 • українська література для дітей.

Напрям досліджень літератури для дітей:

 • історія літератури для дітей.

Контекст дослідження:

 • педагогічний (методичний).

Бере участь у передачах першого каналу Українського радіо: :

 • «Вечірній клуб актриси Лариси»,
 • «Сім’я – фортеця моя»,
 • «Батьківські збори»,
 • «Загадки мови».
Освіта і наука

 

Закінчила Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка (спец. «Початкове навчання»)

Закінчила Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка (спец. «Українська мова і література»)

2007 р.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

2015 р.

Здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук

Список публікацій, присвячених проблемам літератури для дітей та юнацтва

Наукові статті у фахових виданнях
 1. Богданець-Білоскаленко Н. Особливості роботи з науково-художніми та науково-популярними текстами на уроках літературного читання в початкових класах // Учитель початкової школи. 2015. – № 11. – С. 4-7.

 2. Богданець-Білоскаленко Н. Використання фольклорних творів у роботі з дітьми дошкільного віку // Zbior raportov naukowych. «Pedagogika.najnowsze badanie naukowe. Teoria, praktyka». – Warszawa: Wydawca:Sp.z.o.o. «Diamond trading tour», 2015. – S.23-26.

 3. Богданець-Білоскаленко Н. Формування концепців – слів-знаків національної культури в учнів початкових класів // Джерела. – 2002. – №1-2. – С.18-21.

 4. Богданець-Білоскаленко Н. Перекладна література на сторінках «Молодої України» // Актуальні проблеми науково – методичного забезпечення викладання зарубіжної літер. в навчальних закладах України: Зб. Мат-ів конф. – К.: КМІУВ імені Б.Грінченка, 2001. – С. 20 – 27.

Підручники, посібники
 1. Богданець-Білоскаленко Н. Літературне читання. Підручник для 4 класу. – К.: Грамота, 2015. – 176 с.

 2. Богданець-Білоскаленко Н. У барвистому віночку Хрестоматія. Навч.посібн. для роботи з дітьми у дошкільн.навч.закладах . – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 728 с.

 3. Богданець-Білоскаленко Н. Дитяча література. Твори українських письменників ІІ половини ХХ – початку ХХІ століть. Навч. посібн. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2011. – 480 с.

 4. Богданець-Білоскаленко Н. Дитяча література. Біографії українських письменників сер. ХІХ – поч.ХХІ ст. – К., 2012 – 94 с.

 5. Богданець-Білоскаленко Н. Українська дитяча література. Твори українських письменників ІІ половини ХІХ – початку ХХ ст. Навч. посіб. - К.: «Слово», 2009. – 280 с.