Аналіз поняття "читач-дитина" (як окреме від поняття дорослий читач) є особливо актуальним у наш час, коли надзвичайно відчутна проблема втрати інтересу до читання. Про це неодноразово говорили відомі вітчизняні літературознавці, педагоги, психологи, всі, хто має відношення до виховання та навчання зростаючого покоління. Про це вже давно заявляють за межами України. Відтак постає необхідність вийти з цієї критичної ситуації, вирішити проблему "нечитання", сприяти розвитку "здорового", тобто не деградованого, суспільства. У цьому аспекті уваги варте дослідження категорії читача для розуміння шляхів рішення створеної ситуації. Тому у контексті нашого дослідження ми ставимо за мету пояснити феномен читач-дитина, подати перелік складовим, що формують його рецептивне коло, а відтак визначають його інтерпретацію, зробимо спробу виокремити поняття імпліцитного читача-дитини.

читати лекцію