Науковий вісник «Література. Діти. Час.» Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва

Випуск 6, 2016р.

ПЕРЕДМОВА
СТАТТІ
 • Баран У. С.ДИТЯЧА ТА ПІДЛІТКОВА ЛІТЕРАТУРА: ПРОЦЕСИ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ТА ЕСТЕТИЧНОЇ КАНОНІЗАЦІЇ-ДЕКАНОНІЗАЦІЇ
 • Баранюк І. Г.КОСТЯНТИН УШИНСЬКИЙ ТА ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ПЕДАГОГІЧНИЙ ВПЛИВ КАЗКИ
 • Бойцун І. Є.ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ МОДУС ОПОВІДІ ДИТИНИ- НАРАТОРА У СПОГАДАХ «СКАЖИ ПРО ЩАСЛИВЕ ЖИТТЯ» АНАСТАСІЇ ЛИСИВЕЦЬ
 • Варданян М. В.НАЦІОНАЛЬНІ КОНЦЕПТИ «СВОГО» В ІСТОРИКО-ПРИГОДНИЦЬКИХ ЖАНРАХ ДЛЯ ЮНАЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
 • Гайдук С. Є.ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ПРЕДСТАВНИКІВ ДИКОЇ ФАУНИ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ (НА МАТЕРІАЛІ «КНИГИ ДЖУНГЛІВ» Р. КІПЛІНГА)
 • Дибовська О. В.ХРОНОТОП СТРАХУ В УКРАЇНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗКАХ (НА МАТЕРІАЛІ КАЗКИ «ЗОЛОТИЙ СТІЛ» ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА)
 • Емельяненко Е. В., Маркотенко Т. С.ИЗУЧЕНИЕ СКАЗКИ М. МЕЙСТЕРА «ПОЛЕЗНОЕ СВИДАНИЕ» В 4 КЛАССЕ
 • Ємець А. А., Живцова А. І.ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ НАД АВТОБІОГРАФІЧНИМИ ТВОРАМИ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
 • Єременко О. Р.ДИВОСВІТ ДИТИНИ В ПОВІСТІ-КАЗЦІ «МІЙ ДІДУСЬ БУВ ЧЕРЕШНЕЮ» АНДЖЕЛИ НАНЕТТІ
 • Заміна Алієва Карим КизиАЗЕЙБАРДЖАНСЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА
 • Качак Т. Б., Баран У. С.ДІТИ І ВІЙНА: ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
 • Кизилова В. В.ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
 • Кохан Р. А.КОЛИ «РОЗІРВЕТЬСЯ СРІБНА ВЕРВЕЧКА З ГЛАДЕНЬКИМИ ПЕРЛАМИ…»: СИМВОЛ ВІЧНОСТІ У ПОВІСТІ ЮСТЕЙНА ҐОРДЕРА «У ДЗЕРКАЛІ, У ЗАГАДЦІ»
 • Мацевко-Бекерська Л. В.СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА ЯК ПРОСТІР (НЕ)(ПРО)(ДО)ЧИТАННЯ В МЕТОДИЧНОМУ ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
 • Мельник Л. В.ФРАЗЕОЛОГІЧНЕ БАГАТСТВО ЗБІРКИ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА «СТЕПОВА КАЗКА»
 • Мордовцева Н. В., Починкова М. М.ТВОРЧЕ ОПРАЦЮВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
 • Негодяєва С. А.ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЕТИКИ КОЗАЦЬКОГО ЕПОСУ В РЕЦЕПЦІЇ ВАЛЕРІЯ ТА НАТАЛІ ЛАПІКУРІВ У ПОВІСТІ-ФЕНТЕЗІ «ЧАРІВНА БРАМА»
 • Панько О. І.ХУДОЖНЄ РОЗКРИТТЯ ОБРАЗУ ДИТИНИ (на матеріалі повісті Р. Дала «ВДВ»)
 • Правова Н. В.ВИВЧЕННЯ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ У ШКОЛАХ З РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
 • Пушко В. Ф.ЕМІГРАЦІЙНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА: ГЕНЕЗА, РОЗВИТОК, МОДИФІКАЦІЇ
 • Рудь С. М.ЛИТЕРАТУРНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА ДЛЯ ДЕТЕЙ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
 • Сергєєва К. О.АВТОРСЬКІ КАЗКИ ЗА ФОЛЬКЛОРНИМИ МОТИВАМИ В СУЧАСНІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ
 • Сердюкова Л. І.ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИХ КАЗОК І ЛЕГЕНД ЯК НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ПРИ ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 • Слижук О. А.ОСОБЛИВОСТІ ЧИТАЦЬКИХ ІНТЕРЕСІВ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ
 • Цалапова О. М.ГІМН УКРАЇНСЬКОМУ КОЗАЦТВУ В ПРИГОДНИЦЬКІЙ ПОВІСТІ ВАЛ. ЗЛОТОПОЛЬЦЯ ТА І. ФЕДІВА «ЖИТТЯ І ДИВОВИЖНІ ПРИГОДИ КОЗАКА МИКОЛИ Н БЕЗЛЮДНОМУ ОСТРОВІ»
ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ

Випуск 5, 2016р.

ПЕРЕДМОВА
СТАТТІ
 • Баран Уляна«НЕСКІНЧЕННА ІСТОРІЯ» ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА: НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА В УКРАЇНІ
 • Варданян МаринаСАКРАЛЬНА КОНЦЕПТОСФЕРА В ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ ДІТЕЙ І ЮНАЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
 • Деркачова ОльгаТІЛЕСНЕ І ДУХОВНЕ У ВІРТУАЛЬТНОМУ ПРОСТОРІ У КАЗЦІ ЯНУША ЛЕОНА ВИШНЕВСЬКОГО «МАРЦЕЛІНКА, У ПОШУКАХ НАЙВАЖЛИВІШОГО»
 • Дибовська ОлесяВЕРБАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ (на матеріалі збірки казок В. Шевчука «Панна квітів»)
 • Канчура ЄвгеніяДІТИ ТА ВЛАДА: ПОГЛЯД ФЕНТЕЗІ КІНЦЯ ХХ СТОРІЧЧЯ
 • Качак ТетянаХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗУ ДИТИНИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ РЕАЛІСТИЧНІЙ ПРОЗІ ДЛЯ ДІТЕЙ
 • Кизилова ВіталінаДИТИНА І ПРИРОДА: ЖАНРОВІ МОЖЛИВОСТІ ДІАЛОГУ (на матеріалі теми змін пір року в українській літературі)
 • Куца Лариса«ДИВНА ДИТИНА», АБО «ЯКЕСЬ НЕ ТАКЕ, ЯК ЛЮДИ» (стереометричне прочитання оповідання І. Франка «Під оборогом»)
 • Кюммерлінг-Майбауер БетінаПРОЦЕС (ДЕ)КАНОНІЗАЦІЇ. Е. Т. А. ГОФМАН «ЛУСКУНЧИК ТА МИШАЧИЙ КОРОЛЬ», ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ДИТЯЧОЇ ТА ДОРОСЛОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Лебедівна ЛарисаАРХЕТИПНИЙ СЮЖЕТ КОРОЛІВСТВА: НОСТАЛЬГІЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ ЗА РАЄМ
 • Ніколаєва МаріяЧИТАННЯ ФЕНТЕЗІ КОРИСНЕ ДЛЯ МОЗКУ УЧНІВ
 • Овдійчук ЛіліяШКІЛЬНІ ПОВІСТІ ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА: ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ
 • Панько ОксанаАВТОРСЬКА ІНТЕНЦІЯ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ У ТВОРАХ ДЛЯ ДІТЕЙ РОАЛЬДА ДАЛА
 • Салюк БогданаДО ПРОБЛЕМИ АНІМАЦІЙНОЇ ЕКРАНІЗАЦІЇ ТВОРІВ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ: PRO ET CONTRA
 • Слижук ОлесяУКРАЇНСЬКА ПІДЛІТКОВА ЛІТЕРАТУРА У ШКІЛЬНІЙ ПРОГРАМІ: ЗМІНА КАНОНУ
 • Ушневич СоломіяМЕНТАЛЬНА ДОМІНАНТА У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ТВОРІВ КОРНЕЛЯ МАКУШИНСЬКОГО
 • Федорів Уляна«НОВА ЛЮДИНА»: КАНОНІЗАЦІЯ РАДЯНСЬКОГО ДИТИНСТВА
 • Хороб МартаПСИХОЛОГІЯ ХАРАКТЕРУ ПІДЛІТКА В СУЧАСНІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ (на матеріалі повістей С. Гридіна «Не такий» та О. Лущевської «Інший дім»)
ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ
 • РЕЦЕНЗІЯПронкевич О.В., доктор філол. наук, професор, директор Інституту філології Чорноморського державного університету імені Петра Могили
 • РЕЦЕНЗІЯІльницький М.М., професор, завідувач кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, член-кореспондент НАН України

Випуск 4, 2013р.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
 • Бартіш СвітланаМІФОЛОГЕМА «ЗОЛОТОГО ВІКУ»У ПОЕЗІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ ТА КРІСТІАНА ОВЕРБЕКА)
 • Береза ІннаТВОРЧІСТЬ ЛЮДМИЛИ ЧИЖОВОЇ У КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРНОГО КРАЄЗНАВСТВА
 • Будугай ОльгаАКСІОЛОГІЧНО-ДІАЛОГІЧНЕ ПРОЧИТАННЯ ПОВІСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ОЛЕКСІЯ ОГУЛЬЧАНСЬКОГО «СКАРБ СОЛОНОГО ЛИМАНУ»
 • Варданян МаринаКОНЦЕПЦІЯ АДРЕСАТА ЗБІРКИ ОПОВІДАНЬ В. ВИННИЧЕНКА «НАМИСТО» У КОНТЕКСТІЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ І ЮНАЦТВА 20‑Х РР. ХХ СТ.
 • Вовк ОленаНАЦІОТВОРЧА РОЛЬ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
 • Гнідець Уляна«СУЧАСНА» ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ЯК ІНТЕГРОВАНА СУБ-СИСТЕМА ЗАГАЛЬНО-НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 • Гоголь НаталіяСВІТ ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ НАТАЛІ ЗАБІЛИ
 • Деркачова ОльгаСТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЧАРІВНОЇ КАЗКИ У «МАЛЕНЬКОМУ КУЛЬГАВОМУ ПРИНЦІ» Д. М. М’ЮЛОК
 • Кизилова ВіталінаСПЕЦИФІКА ХРОНОТОПУ ПРИГОДНИЦЬКО-ІСТОРИЧНОЇ ПОВІСТІ В. РУТКІВСЬКОГО «СТО-РОЖОВА ЗАСТАВА»
 • Ковпік СвітланаПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИТИНИ «Я ЧУЖИЙ» В ОПОВІДАННІ Б.ГРІНЧЕНКА «КАТОРЖНА»
 • Котяш ІваннаАВТОБІОГРАФІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ СПИРИДОНА ЧЕРКАСЕНКА
 • Куца ЛарисаРАДІСТЬ БУТТЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЕМОЦІЙНИЙ ТОН ПОЕЗІЇ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО ДЛЯ ДІТЕЙ
 • Куца Ольга АВТОРСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДИТИНСТВА ЯК КАЗКИ У «КАЗЦІ МОЙОГО ЖИТТЯ» БОГДАНА ЛЕПКОГО
 • Лівіцька Наталія ЛІРИЧНИЙ СУБ’ЄКТ «ПЕРСОНАЖНОЇ» ЛІРИКИ ДЛЯ ДІТЕЙ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО
 • Макарова Тетяна ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ПОЧУТТЯ У СВІДОМОСТІ ДЖУР-ХАРАКТЕРНИКІВ
 • Миронюк Валентина ЖАНРОВІ МОДИФІКАЦІЇ КАЗКИ У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ «ПОКУТСЬКОЇ ТРІЙЦІ»
 • Назарець Віталій АДРЕСОВАНІСТЬ ЯК СТРУКТУРНИЙ ПРИНЦИП КОМУНІКАТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛИСКОВОЇ ПІСНІ
 • Ніколашина ТетянаФУНКЦІЙНІ ТА СЛОВОТВІРНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕДУПЛІКАТІВ У ТРИЛОГІЇ «ТОРЕАДОРИ З ВАСЮКІВКИ» В. НЕСТАЙКА
 • Овдійчук ЛіліяМОРФОЛОГІЯ СТИЛЮ ГАЛИНИ МАЛИК (НА ПРИКЛАДІ ФАНТАСТИЧНИХ ПОВІСТЕЙ «ЗЛОЧИНЦІ З ПАРАЛЕЛЬНОГО СВІТУ», «ЗЛОЧИНЦІ З ПАРАЛЕЛЬНОГО СВІТУ‑2» ТА ПОВІСТІ-СЮР «АБРА&КАДАБРА»)
 • Сабат Галина ІВАН ФРАНКО І ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА: ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РЕЦЕПЦІЇ КАЗОК ПРО ТВАРИН
 • Салюк Богдана БЕШКЕТНИЦТВО-ЯК-БУНТ І ПРОБЛЕМА «ШИБЕНИК VS ЦИВІЛІЗАЦІЯ» У ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ ДІТЕЙ І ПРО ДІТЕЙ
 • Семенко СвітланаОЛЕНА ПЧІЛКА ЯК ОДИН ІЗ ТВОРЦІВ ДИТЯЧОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
 • Січкар Оксана ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ РІЗНОВИДИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ І ПРО ДІТЕЙ
 • Січкар Оксана, Гончаренко Інна БЕСТІАРНІ ОБРАЗИ І МОТИВИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ ДІТЕЙ І ПРО ДІТЕЙ
 • Сосницька Марія МОТИВ МІЖПЛАНЕТНОЇ ПОДОРОЖІ В ДИТЯЧІЙ НАУКОВІЙ ФАНТАСТИЦІ (ЗА ТВОРАМИ КІРА БУЛИЧОВА ТА РОБЕРТА ХАЙНЛАЙНА)
 • Старовойт Людмила САМОБУТНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ ПОЕЗІЇ АНАТОЛІЯ КАЧАНА
 • Ткачук ГалинаМІФОЛОГІЗАЦІЯ ОБРАЗУ МІСТА У ПОВІСТІ ВІКТОРА БЛИЗНЕЦЯ «ЖЕНЯ І СИНЬКО»
 • Хороб МартаХУДОЖНІ МАРКЕРИ ДИТИНСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ «МИКОЛЧИНИХ ІСТОРІЙ» МАРИНИ ПАВЛЕНКО)
 • Хороб СоломіяМІФОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС РОМАНУ МАРИНИ ТА СЕРГІЯ ДЯЧЕНКІВ «РИТУАЛ»
 • Цалапова ОксанаОСМИСЛЕННЯ РОЛІ ПРОВІНЦІЇ В РІЗДВЯНОМУ ДЕТЕКТИВІ ОКСАНИ ЛУЩЕВСЬКОЇ «ДИВНІ ХИМЕРИКИ, АБО ТАЄМНИЦЯ СТАРОВИННОЇ СКРИНІ»
 • Шарова ТетянаФЕНОМЕН ДИТИНСТВА У ТВОРАХ КОСТЯ ГОРДІЄНКА
 • Чередник ЛюдмилаСВІТ ДИТИНСТВА У ТВОРЧОСТІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО
 • Шовкопляс Галина ФЕНОМЕН «ДЕТСКИХ КНИГ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» И СИНДРОМ ПИТЕРА ПЭНА
ПЕДАГОГІКА ТА МЕТОДИКА
 • Бабійчук Тамара РОМАН «НОСТРОМО» ДЖОЗЕФА КОНРАДА, АБО КНИГА ДЛЯ СУЧАСНОГО ЮНАЦТВА
 • Васюта Світлана ДУХОВНІ ПРИНЦИПИ СПРИЙНЯТТЯ ТВОРУ – ОДНА ІЗ ПАРАДИГМ НООСФЕРНОЇ ОСВІТИ
 • Іванова ЛідіяВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БІОГРАФІЇ ПИСЬМЕННИКА ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ІНТЕРЕСУ ДО ЙОГО ТВОРІВ У КОНТЕКСТІ УРОКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ
 • Качак ТетянаЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ПРОМОЦІЯ ДИТЯЧОЇ КНИГИ І ЧИТАННЯ
 • Лещенко ГаннаДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ
 • Логвіненко НаталіяВИВЧЕННЯ ТВОРІВ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ФЕНТЕЗІ НА ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТТЯХ
 • Слижук ОлесяРОЗВИТОК ЧИТАЦЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СВІТОВОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ШКОЛІ
 • Токмань ГаннаФОРМУВАННЯ АКТИВНОГО ЧИТАЧА УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КНИГИ ЯК ЗАВДАННЯ ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА
 • Якобчук ІринаСТВОРЕННЯ ФАНФІКІВ: САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЧИ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПЛАГІАТ?
СОЦІУМ І КНИГА ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
 • Марченко НаталіяВІТЧИЗНЯНІ ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ, ПРИСВЯЧЕНІ КНИЗІ ДЛЯ ДІТЕЙ І ДИТЯЧОМУ ЧИТАННЮ: ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ
 • Рєпіна КатеринаПРИРОДА ІННОВАЦІЙ У КНИГОВИДАННІ ДЛЯ ДІТЕЙ: ЯВИЩА, ПРОЦЕСИ, ТЕХНОЛОГІЇ
ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ
 • Будугай Ольга, Овдійчук ЛіліяПРОБЛЕМИ, ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА В ОБ’ЄКТИВІ IV МІЖНАРОДНОГО СИМПОЗІУМУ «ЛІТЕРАТУРА. ДІТИ. ЧАС»

Випуск 3, 2012р.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
 • Гнідець УлянаЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНАЦТВА. ПРОСТОТА І СКЛАДНІСТЬ
 • Качак ТетянаІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ДЛЯ ДІТЕЙ
 • Хороб МартаПОЕТИКА ПРОЗИ ДЛЯ ДІТЕЙ ВАСИЛЯ ЄРОШЕНКА
 • Бойцун ІринаСВІТ ДИТЯЧИХ ФАНТАЗІЙ У ПОВІСТІ «ОТТО, ПРИНЦ ЛЬВІВСЬКИЙ» ОЛЕКСИ РОСИЧА
 • Ушневич СоломіяТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО В ОБРАЗНІЙ ПАРАДИГМІ КАЗОК ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА
 • Оксана ЦалаповаАРХЕТИПНИЙ ОБРАЗ ЯЙЦЯ В ДИЛОГІЇ ГАЛИНИ ПАГУТЯК«КОРОЛІВСТВО», «КНИГОНОШІ З КОРОЛІВСТВА
 • Бартіш Світлана«МОЛОДА УКРАЇНА» ОЛЕНИ ПЧІЛКИ: ДО ПИТАННЯ ПРОЕВОЛЮЦІЮ КОНЦЕПТУ «ДИТИНСТВО»
 • Димитрова МарияХУДОЖНИ ОСОБЕНОСТИ НА КНИГА ЗА ДЕЦА НА ГЕОРГИ РАЙЧЕВ «ИМАЛО ЕДНО МЕЧЕ»
 • Желева ЛіліяКАЗКИ АНҐЕЛА КАРАЛІЙЧЕВА
 • Деркачова Ольга«МАЛЕНЬКИЙ КУЛЬГАВИЙ ПРИНЦ» М'ЮЛОК ЯК ПРЕДТЕЧА «МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА» ЕКЗЮПЕРІ
 • Любарець НаталіяОБРАЗ І СВІТ ДИТИНИ В РОМАНАХ ВІРДЖИН1Ї ВУЛФ
 • Винник ВікторіяБІБЛІЙНІ РЕМІНІСЦЕНЦІЇ В СУЧАСНІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ (на матеріалі циклу романів Дж. К. Ролінґ «Гаррі Поттер»)
 • Зайцева КатеринаІНТЕРСЕМІОТИЧНИЙ КОД ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ (на матеріалі «Класних коміксів»)
 • Лущевська ОксанаВІД ПРИПУЩЕННЯ ДО ВИЗНАЧЕННЯ: ПІДЛІТКОВА ЛІТЕРАТУРА / ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНАЦТВА ПЕДАГОГІКА
ПЕДАГОГІКА
 • Негодяєва СвітланаЖИТТЯ ВИДАТНИХ ДІТЕЙ У РЕЦЕПЦІЇ ВАЛЕРІЯ ТА НАТАЛІЇ ЛАПІКУРІВ
 • Островська ГалинаДІАПАЗОН МОЖЛИВОСТЕЙ АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ ЗАРУБІЖНОГО ПИСЬМЕННИКА.
 • Гук ІринаПІДЛІТКОВЕ ЧИТАННЯ: ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ТА ІДЕАЛІВ

Випуск 2, 2012р.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
 • Борис ШалагіновЧИ ДІЙСНО ДЛЯ ДІТЕЙ ТРЕБА ПИСАТИ «ТАК САМО, ЯК ДЛЯ ДОРОСЛИХ, ТІЛЬКИ ЩЕ КРАЩЕ»? (дитяча література і соціалізація майбутньої особистості)
 • Уляна ГнідецьЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНАЦТВА: ПРОСТОТА І СКЛАДНІСТЬ (на прикладі роману «Маргаритко, моя квітко» Крістіне Нестлінгер)
 • Тетяна ЩербаченкоСОЦІАЛЬНА МАРҐІНАЛЬНІСТЬ ЯК РУШІЙ РОЗГОРТАННЯ СЮЖЕТУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ ДЛЯ ДІТЕЙ
 • Тетяна КачакФРАНЦУЗЬКА ПОЕЗІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ
 • Мар’яна СавкаСТАН СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
 • Олена Кольніко«ДІТОЧИЙ СВІТ» У НОВЕЛІСТИЦІ СТЕФАНА КОВАЛІВА
 • Олена Поліщук«ДІТИ І ВІЙНА» В УКРАЇНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (за творами Ірини Вільде, Галини Пагутяк, Любові Пономаренко)
 • Наталія МанюхРЕФЛЕКСІЯ ДИТИНСТВА У ТВОРЧОСТІ В. ДРОЗДА: ХУДОЖНЯ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНА ІНТЕПРЕТАЦІЯ
 • Лариса КрульОСОБЛИВОСТІ ВИДАНЬ «БІБЛІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ» Олена Ярова. СВІТ ОЧИМА ДИТИНИ (МАРКТВЕНІВСЬКА ТРАДИЦІЯ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ)
 • Олена ЯроваСВІТ ОЧИМА ДИТИНИ (МАРКТВЕНІВСЬКА ТРАДИЦІЯ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ)
 • Т. Р. Воробець.ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ ТРИЛОГІЇ ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА «ТОРЕАДОРИ З ВАСЮКІВКИ»
 • В. М. ПетрикПСИХОЛОГІЯ «ВАЖКИХ» ДІТЕЙ У ТВОРАХ ІВАНА МИКИТЕНКА «РАНОК», «ВУРКАГАНИ»
 • Тетяна СтанчевськаПОВІСТЬ ЛІДІЇ ЧАРСЬКОЇ «СПОГАДИ ІНСТИТУТКИ» ЯК ЯВИЩЕ МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІВЧАТ
 • Юлія ВільчанськаКРЕАТИВНІСТЬ МОТИВУ ДИТЯЧОГО СПРИЙНЯТТЯ БАТЬКІВСЬКОЇ СМЕРТІ У РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (компаративістичний аспект)
 • Alicja Ungeheuer-GotqbREADING WITH THE BODY. BASED ON SELECTED WORKS OF CHILDREN’S LITERATURE
 • Anna Fornalczyk.IDEOLOGY AND FAIRY TALES
ПЕДАГОГІКА І МЕТОДИКА
 • Наталія ЛогвіненкоСУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ ФЕНТЕЗІ У СИСТЕМІ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ
 • Світлана ПаламарCОНЕТ У ШКІЛЬНОМУ ВИВЧЕННІ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ
 • Лілія Овдійчук.ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА» У ВНЗ (для студентів спеціальності «українська мова та література»)
 • Наталія Благун.ТВОРЧЕ ЧИТАННЯ У ВУЗІ
 • Марія Пронюк, Оксана ПольоваПРОБЛЕМА ЧИТАННЯ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
 • Ольга Лобода.КОМПАРАТИВІСТИКА НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ
 • В. О. БраткоУКРАЇНА ТА ЇЇ ІСТОРІЯ В ЛІТЕРАТУРІ. ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ПОВІСТІ М.В. ГОГОЛЯ «ТАРАС БУЛЬБА» НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ (7 кл.)
 • Тамара БабійчукСТУДЕНТСЬКИЙ АМАТОРСЬКИЙ ТЕАТР ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ШЛЯХ ПРОПАГАНДИ КНИГИ
 • Наталія ГребіньКАЗКОВИЙ СЦЕНАРІЙ МАНІПУЛЯТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
 • О. М. БоровицькаІНСАЙТ У СТРУКТУРІ САМОСТІ (на матеріалах дослідження дитячих малюнків)
 • Євген НелінРОЛЬ ЛІТЕРАТУРИ У ФОРМУВАННІ ІДЕНТИЧНОСТІ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
 • Наталія КрутюкРОЗШИРЕННЯ ГРАНИЦЬ ОБРАЗУ СВІТУ МОЛОДІ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ
СОЦІУМ І КНИГА ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
 • Марія МорозенкоСВІЙ‐ЧУЖИЙ ВОРОГ: БАЙДУЖІСТЬ ОСВІТЯН, ВІДМЕЖУВАННЯ СУЧАСНОГО ПИСЬМЕНСТВА ВІД ДИТЯЧО‐ЮНАЦЬКИХ ЧИТАЦЬКИХ ПОТРЕБ ЯК РЕАЛЬНІ ВИЯВИ ЗАГРОЗИ РІЗКОЇ ПІДМІНИ ДУХОВНОЇ ЕЛІТИ ПСЕВДОЕЛІТОЮ
 • Софія ЧолійСОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ‐ ДЖЕРЕЛО ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЖИТТЯМ МОЛОДІ
ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ
 • РЕЦЕНЗІЯКандидат філологічних наук, доц. М. Б. Хороб
 • РЕЦЕНЗІЯКандидат педагогічних наук, доц. Л. М. Овдійчук

Випуск 1, 2011р.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
 • Раїса МовчанЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА В СИСТЕМІ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XX СТОЛІТТЯ
 • Лідія Мацевко‐БекерськаДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК ФОРМА ДІАЛОГУ КУЛЬТУР: ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ АСПЕКТ
 • Уляна ГнідецьКОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ РОЗУМІННЯ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА В СВІТЛІ НАУКОВОЇ КРИТИКИ
 • Галина БійчукКОНЦЕПЦІЯ ГРИ ЯК ПРИНЦИПУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ
 • Галина КатоликКАЗКА ЯК ТРАНСЦЕНДЕНТНА ЦІННІСТЬ (ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ КАЗКИ)
 • Олена МовчанСУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА ДЛЯ ДІТЕЙ: ПРОЦЕС АКТИВІЗАЦІЇ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ КОНТАКТУ ПИСЬМЕННИК/ЧИТАЧ (На матеріалі сучасної прози для дітей, що вийшла друком у видавництві «Грані‐Т» за 2006 — першу половину 2010 рр.)
 • Світлана Гавенко, Марія МартинюкПОЛІГРАФІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ДИТЯЧИХ КНИЖОК: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
 • Наталя ТрохимРОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДИТИНИ В РОБОТІ НАД СЛОВОМ: ЧЕРЕЗ РІДНЕ ‐ ДО ЧУЖОГО, ЧЕРЕЗ ЧУЖЕ ‐ ДО РІДНОГО
 • Олександр СкіперськихОСОБЕННОСТИ ЦИРКУЛЯЦИИ ПОЛИ ТИЧЕСКИХ ЭЛИТ: ОТ ЛЬВОВ К ЛИСАМ (НА ПРИМЕРЕ СКАЗКИ И. ФРАНКО «ЛИС МИКИТА»)
 • Лариса КрульСУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ПЕРІОДИКА ДЛЯ ДІТЕЙ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ
 • Alicja Ungeheuer‐GoiqbEMOTIONS OF LITERARY RESPONSE ON THE BASIS OF TOVE JANSSONʹS THE SPRING TUNE
 • Тетяна ЯценкоФРЕЙМОВА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «GOOD» НА МАТЕРІАЛІ ЦИКЛУ РОМАНІВ ДЖ. РОУЛІНГ «ГАРРІ ПОТТЕР»
 • Володимир Гладишев«ЩОБ ЖИТИ! ЖИТИ ‐ А НЕ ВИЖИВАТИ...» (Спроба творчого портрету Лариси Ратич)
 • Анна ХаецъкаФОЛЬКЛОРНІ МОТИВИ У ДИТЯЧІЙ ПОЕЗІЇ ГАЛІ МАЗУРЕНКО
 • Богдана СалюкОСОБЛИВОСТІ ПОРТРЕТУВАННЯ ПЕРСОНАЖА БЕШКЕТНИКА В ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ
ПЕДАГОГІКА І МЕТОДИКА
 • Борис ШалагіновСУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ УЧЕНЬ ЯК СУБʹЄКТ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ
 • Анатолій ФасоляПСИХОЛОПЧНА І ФАХОВА ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ЛІТЕРАТУРИ ДО РОБОТИ В СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
 • Тетяна КачакЗАРУБІЖНА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ
 • Таміла ЯценкоРОЗВИТОК ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
 • Валентина БраткоДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
 • Галина ОстровськаВЗАЄМОПОВʹЯЗАНЕ ВИВЧЕННЯ ЖИТТЄВО‐ТВОРЧОГО ШЛЯХУ ПИСЬМЕННИКА
 • Ірина ТригубКОНТЕКСТНЕ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ
 • Зоя ШевченкоРОЗВИТОК ЧИТАЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ СПЕЦКУРСІВ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ
 • Марина ЗуєнкоРОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XVII СТ. У ДУ ХОВНОМУ СТАНОВЛЕННІ СУЧАСНОГО ШКОЛЯРА
 • Юлія СиротаОʹГЕНРІ УКРАЇНСЬКОЮ В ШКОЛІ
 • Катерина ЄфіменкоНРАВСТВЕННОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В МЕТОДИКЕ И ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЖ.Б. ШОУ
 • Наталія ЛогвіненкоФАНТАСТИЧНА ПРОЗА УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ У ШКІЛЬНОМУ ПРОЧИТАННІ
 • Марина ЗуєнкоПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ПЕРЕКЛАДНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ
 • РЕЦЕНЗІЇд.філ.н. Лідії Мацевко‐Бекерської, д.філ.н. Наталії Мафтин, д.пед.н. Нелі Лисенко, д.філ.н. Вікторії Зарви