Дослідники літератури

Марченко Наталя Петрівна

Кандидат історичних наук
Старший науковий співробітник відділу Теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Провідний бібліограф науково-бібліографічного відділу Національної бібліотеки України для дітей

Наталя Марченко:
"Література для дітей — складова феномену дитинства. Питання дитинства розглядаються в межах філософії, психології, соціології, археології, антропології, етнографії, історії культури, літературознавства та інших дисциплін, оскільки світ дитинства вміщує в собі низку інших світів: соціальних взаємин, фізичної реальності та пізнання, історії, культури. Власне, як на мене, існує дитина й дитинство як суб’єкт і чинник, і водночас предмет розгляду та відображення в культурі. Книга для дітей у найширшому сенсі фіксує всі основні взаємодії цього феномену зі світом і, відповідно, її можна розглядати в межах більшості між-, крос- і трансдисциплінарних напрямків. Цьому сприяє й те, що книга для дітей — завжди «новий» проект (навіть перечитуючи «Колобка», ми вимушені брати до уваги читача, який уже змінився, порівняно з тим, хто читав її навіть не сто, а два роки тому!). Також книга для дітей фіксує стан суспільства в його розвитку — що ми думаємо про себе і до чого готуємо дітей. А головне, лише література для дітей насправді змінює людство, бо це і є найбільш специфічно людська форма передачі досвіду."
***
«Любов до читання — внутрішня потреба спілкуватися з книжкою так само часто, емоційно та відверто, як із оточуючими. Як і всяку справжню Любов, любов до читання не можна виховати, привити, чи штучно нав’язати будь-яким іншим чином. Вона з’являється, якщо на момент «дозрівання» душі є умови та можливості зустріти «свою» Книгу. Тому дітей слід вчити ставитися до книг так само, як до людей — поважати, дослухатися, вміти спілкуватися з ними в різних ситуаціях. Бо тільки живе спілкування породжує живе почуття.
Нинішній шкільний «театр одного актора» найчастіше скидається на анатомічний театр, коли мірилом успішності і вчителя, і учня стає максимально вправне розчленування тексту… Мертвими шматками легше оперувати, але мало хто здатен їх полюбити.
ЦДЛДЮ важливий для мене насамперед тим, що це ЖИВА справа».

Теми наукового дослідження:

 • Історіографія та методологія вивчення «дитячого» дискурсу в біографістиці.

 • Історія становлення та типові риси біографіки для дітей в Україні.

 • Історію появи, засадничі принципи функціонування та стан тематичних вітчизняних ресурсів, присвячених книзі для дітей і дитячому читанню.

 • Визначення джерельної бази та розробка методології створення життєписів і біобібліографічних видань про письменників, які пишуть для дітей, заснованих на здобутках сучасної біографістики та принципах новітньої біографіки.

 • Специфіка комунікації у літературі для дітей та юнацтва. Зокрема, розкриття поняття «діалогу поколінь», історичної пам‘яті та стереотипів у дискурсі книговидання для дітей і дитячого читання.

 • Напрацюванням методики адаптації біографічної інформації для потреб бібліотечної сфери та шкільництва.

 • Актуальна література для дітей та юнацтва. Активний канон.

Об'єкт наукових зацікавлень:

 • книговидання для дітей в Україні

 • біографіка та біобібліографія в царині вітчизняного книговидання та інформаційного простору, орієнтовані на користувача-дитину

Напрям досліджень літератури для дітей:

 • книга для дітей та юнацтва,

 • біографічний вимір історії літератури для дітей в Україні,

 • біографічні, соціокультурні та комунікативні студії.

Контекст дослідження:

 • Книгознавство, бібліографознавство, бібліотекознавство, історія, соціальні комунікації.
Громадська діяльність
 1. Теоретичні та методичні напрацювання у царині дослідження засадничих принципів функціонування та стану тематичних вітчизняних ресурсів, присвячених книзі для дітей і дитячому читанню, лягли в основу авторського електронного ресурсу КЛЮЧ (Краща Література Юним Читачам), котрий став першим в Україні спеціалізованим ресурсом, присвяченим проблемам книги для дітей і дитячому читанню та був визнаний у 2011 р. кращим вітчизняним бібліотечним ресурсом за версією Української бібліотечної асоціації.

 2. Член секції науково-дослідної, науково-методичної та науково-бібліографічної діяльності Вченої ради Національної бібліотеки України для дітей.

 3. Член редакційної колегії та випусковий редактор наукового збірника «Українська біографістика».

 4. Член Центру дослідження літератури для дітей і юнацтва та Редакційної ради наукового збірника «Література. Діти. Час : Вісник ЦДЛДЮУ».

 5. Член журі Всеукраїнського конкурсу бібліотечних Інтернет-сайтів (УБА), експерт рейтингу «Книга року».

 6. Експерт порталу «BaraBооka: Простір Української Дитячої Книги».

 7. За вагомий внесок у дослідження та популяризацію дитячої книжки в Україні 23 квітня 2015 р. була відзначено премією Володимира Рутківського «Джури».


Участь у конференціях
 1. Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація» (м. Київ, НБУВ, 8 жовтня 2015 р.). Секція 7. «Бібліотеки як інтегратори і поширювачі біографічного знання».
  Доповідь: «Новітня біографіка для дітей в Україні в транскордонному діалозі культур».

 2. Одинадцяті Біографічні читання «Новітня вітчизняна біографіка: теорія, методика, практика» (Київ, 4 червня 2015 р.).
  Доповідь: «Пропагування біографічного знання бібліотеками для дітей України».

 3. Міжнародна наукова конференція «Хороші та погані сусіди. Історія як ключ до розуміння сучасних транскордонних стосунків (Бидгощ, Польща, 11-12 травня 2015 р.).
  Доповідь: «Книга для дітей як індикатор транскордонних стосунків культур (на прикладі новітньої дитячої книги України).

 4. Міжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» (Секція 5:  « Біобібліографічна складова національного електронного інформаційного простору») (Київ, 21-23 жовтня 2014 р.).
  Доповідь: «Біобібліографія на сайтах бібліотек для дітей і юнацтва України».

 5. Десяті Біографічні читання, присвячені 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка «Тарас Григорович Шевченко у розумі і серці українців» (Київ, 5 червня 2014 р.).
  Доповідь: «Шевченкіана на сайтах бібліотек для дітей і юнацтва України».

 6. V Міжнародний симпозіум «Література. Діти. Час» (Секція 2. Стратегії канотворення в літературі для дітей та юнацтва) (Миколаїв, 1–5 червня 2014 р.).
  Доповідь: «Володимир Рутківський – феномен чи традиція? (До питання про постать автора в історії української книги для дітей)».

 7. XIII Міжнародна наукова конференція з проблем книгознавства Наукового центру дослідження історії книжкової культури РАН (Москва, 17-18 квітня 2014 р.).
  Доповідь: «Електронні ресурси і книга для дітей».

 8. Міжнародна міжакадемічна наукова конференція «Чтение на просторах детства: в России и мире» (Росія, Москва, 14–15 листопада 2013 р.).
  Доповідь: «Биографика детства в Украине: поиск идентичности в диалоге поколений».

 9. Міжнародна науково-практична конференція «Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу» (Вінниця, 13–15 жовтня 2013 р.).
  Доповідь: «Засадничі принципи та тенденції формування вітчизняних електронних ресурсів, присвячених книзі для дітей і дитячому читанню».

 10. Міжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів»; Секція 3. «Біографіка й біографічне читання за доби інформаційної революції: місце і роль бібліотек» (Київ, 11 жовтня 2013 р.).
  Доповідь: «Ресурси біографічної інформації, орієнтовані на користувача-дитину: суть і тенденції».

 11. Дев´яті Біографічні читання, присвячені пам'яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка «Колективна біографія» як форма інтелектуального портрета українського суспільства (Київ, 4 червня 2013 р.).
  Доповідь: «Обличчя поколінь» в українській енциклопедичній книзі для дітей (1992-2012)».

 12. IV Міжнародний симпозіум «Література. Діти. Час». Міжнародна науково-практична конференція «Література для дітей та юнацтва в сучасному культурно-освітньому просторі: тенденції, проблеми, перспективи» (Рівне, 16–17 травня 2013 р.).
  Доповідь: «КЛЮЧ» – творення «материнського» поля дитині читаючій».

 13. II Міжнародна наукова конференція «Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов» (Білорусь, Мінськ, 15–16 травня 2013 р.).
  Доповідь: «Лицо мира» в современной украинской биографической книге для детей».

 14. Науково-практична конференція «Література для дітей та юнацтва і нові соціокультурні реалії» в рамках проекту «Від великого до малого» (Жовква, Львівська обл., 23-25 травня 2012 р.).
  Доповідь: «Дитяча бібліотека XXI століття як утопія і як прагматичний проект».

 15. Міжнародна науково-практична конференція «Література для дітей та юнацтва: стан, тенденції, перспективи» (Івано-Франківськ, 21 травня 2012 р.).
  Доповідь: «Новітня художня біографіка для дітей в Україні: стан, тенденції, перспективи».

 16. Міжнародна наукова конференція «Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI ст.». Секція 4. «Біографічна інформація в сучасному освітньому, науковому, культурному інформаційному просторі» (Київ, 11 жовтня 2012 р.).
  Доповідь : «Вікова стратифікація біографічної інформації в сучасному інформаційному просторі».

 17. Восьмі Біографічні читання, присвячені пам'яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка «Ресурси біографічної інформації у сучасному гуманітарному просторі» (Київ, 17 травня 2012 р.).
  Доповідь: «Мережеві ресурси вільного доступу (персональні, громадських і незалежних об'єднань) як джерела формування Українського національного біографічного архіву (УНБА)».

 18. Міжнародна науково-практична конференція з питань дитячого читання «Дитяче читання та Інтернет» (Львів, 28–30 квіт. 2011 р.).
  Доповідь: «Персоналізація інформаційного середовища дитини-читача».

 19. Міжнародна наукова конференція «Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища». Секція 4: Біографіка у сучасному інформаційному просторі (Київ, 4–6 жовт. 2011 р.).
  Доповідь: «Персоналізація інформаційних ресурсів: від інформування до комунікації».

 20. Сьомі Біографічні читання, присвячені пам'яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка «Українська біографіка: досвід, сучасні здобутки, перспективи розвитку» (Київ, 8 червн. 2011 р.).
  Доповідь: «Новітня художня біографіка для дітей: стан, тенденції, перспективи».

 21. Міжнародний круглий стіл на тему: «Дитинство в наукових, освітніх і дидактичних текстах: досвід прочитання та інтерпретації» в межах постійно діючого Міжнародного семінару «Культура дитинства: норми, цінності, практики». Секція 1. Дитинство в навчальних, наукових і дидактичних текстах (Росія, Казань, 14 лист. 2010 р.).
  Доповідь: «Текст, звернутий до дитинства: самоусвідомлення суспільства в діалозі поколінь».

 22. Міжнародна наукова конференція «Еволюція структури і функцій бібліотекознавства під впливом сучасних інформаційних технологій». Секція 4. Біографіка і новітні інформаційні технології (Київ, 5 жовт. 2010 р.).
  Доповідь: «Текст для дітей як форма самоусвідомлення суспільства шляхом діалогу поколінь».

 23. Шості Біографічні читання, присвячені пам'яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка «Історія та генеалогія славетних родин України» (Київ, 17 черв. 2010 р.).
  Доповідь: «Інтерпретація долі видатної особистості в художній літературі для дітей: образ «родинного кола».

 24. Міжнародна науково-практична конференція «Література для дітей та юнацтва як основа для еволюції національної соціокультурної політики України». В межах Міжнародного симпозіуму «Література. Діти. Час». (Львів, 1–5 червня 2010 р.).
  Доповідь: «Видання для дітей як предмет і об‘єкт наукового дослідження: до питання феноменології».

 25. Міжнародна науково-практична конференція «Дитяче читання і дитяча книга в країнах Центральної і Східної Європи: теорія і практика» (Львів, 29 квіт. 2010 р.).
  Доповідь: «Видання для дітей як соціокультурний чинник збереження та трансформації нації».

Список публікацій, присвячених проблемам літератури для дітей та юнацтва

Пулікації у наукових виданнях
 1. Marchenko Natalia Pietrowna. Книга для дітей як індикатор транскордонних взаємовідносин культур (на прикладі новітньої книги для дітей в Україні) // Historia kluczem do zrozumienia wspólczesnych relacji międzysąsiedzkich / redakcja naukowa Tertsa Maresz i Ratarzyna Grysińska-Jarmuła. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – S. 409–422.

 2. Марченко Н. Володимир Рутківський: тексти долі : біогр. нарис / Наталя Марченко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Тернопіль : Богдан, 2014. — 414, [17] с. : іл. — Бібліогр. наприкінці глав. + Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання : колективна монографія / [В. І. Попик (кер. проекту), Н. І. Любовець, О. М. Яценко, С. М. Ляшко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського – Б.м.: Київ, 2016. – 272 c. –
  [Електронні ресурси біографічної інформації на сайтах бібліотек україни для дітей. – С. 131–148] ;
  Біографічна інформація в колі дитячого читання. – С. 221–248 ]
  .

 3. Продукування та адаптація до потреб користувача та пропагування біографічного знання бібліотеками України для дітей // Українська біографістика. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 296–311. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2015_12_17

 4. Продукування та адаптація до потреб користувача та пропагування біографічного знання бібліотеками України для дітей // Українська біографістика. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 296–311. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2015_12_17

 5. Новітня біографіка для дітей в Україні у транскордонному діалозі культур // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовтня 2015 р.): в 2 ч. Ч. 2 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів академій наук – членів МААН. – Київ, 2015. – С. 202–203.

 6. Біобібліографічні ресурси на сайтах бібліотек для дітей і юнацтва України // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матер. Міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2014. – С. 365–367.

 7. Электронные ресурсы и книга для детей // Книга в информационном обществе.  Материалы ХIII междунар. науч. конф. по проблемам книговедения. В 4-х ч. – М., ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2014. – Ч. 1. – С. 269–272.

 8. Засадничі принципи та тенденції формування вітчизняних електронних ресурсів, присвячених книзі для дітей і дитячому читанню // Наук. праці Держ. наук.-пед. б-ки України імені В.О.Сухомлинського. Вип. 4. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпеченння доступу: зб. наук. пр. / НАПН України Держ. наук.-пед. б-ки України імені В.О.Сухомлинського; наук. ред.: П.І.Рогова; та ін. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2014. – С. 367-375. – Режим доступу: http://dnpb.n-t.ru/datas/upload/files/Sbirnyk_nauk_prac_4.pdf

 9. Новітня Шевченкіана на сайтах провідних бібліотек України для дітей // Українська біографістика. – 2014. – № 11. – C. 336–362. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2014_11_26

 10. «Лицо мира» в современной украинской биографической книге для детей // Берковские чтения–2013. Книжная культура в контексте международных контактов : мат. междунар. науч. конф. (Минск, 16–17 мая 2013 г.). – Минск : ЦНБ НАН Беларуси ; М. : ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2013. – 496 с. – С. 242–245.

 11. Ресурси біографічної інформації, орієнтовані на користувача-дитину: суть і тенденції // Адаптація завдань і функцій наук. б-ки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). – К., 2013. – 411 с. – С. 214–217.

 12. Биографика детства в Украине: поиск идентичности в диалоге поколений // Доклады Научного совета по проблемам чтения РАО / под ред. В. А. Лекторского ; Рос. акад. образования, Федер. гос. бюджет. учреждение науч. обслуживания Науч.-издат. центр «Наука» Рос. акад. наук, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского. – 2013. – Вып. 8 : Материалы Междунар. конф. «Чтение на просторах детства: опыт России и мира» (Москва, 14–15 нояб. 2013 г.). – С. 94–110.

 13. Автобіографія дитинства у межах біографічного дискурсу // Укр. біографістика: зб. наук. праць. – К. НБУВ. 2012. – Вип. 9. – С. 90-109.Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2012_9_5

 14. «Біографія дитинства» в науковому полі біографіки та колі дитячого читання // Бібліотечний вісник. 2011. – № 6. – С. 28–34.Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2011_6_5

 15. «Биография детства»: в научном поле биографики и круге детского чтения // Библиотечное дело. – 2011. – № 18. – С. 7–13. – Бібліогр.: с. 13.

 16. Текст, обращенный к детству: самоосознание общества в диалоге поколений // Детство в научных, образовательных и художественных текстах: нормы, ценности, практики : сб. науч. ст. и сообщ. – Казань : Казан. ун-т, 2011. – С. 60–64.

 17. Текст для дітей як форма самоусвідомлення та трансформації суспільства // Наукові праці НБУВ. – К. 2011. – Вип. 31. – C. 509–519. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_31_43

 18. Соціокультурні стереотипи в новітній українській біографіці для дітей // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 8. – С. 149–174. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2011_8_6

 19. Дитинство як предмет дослідження біографічної науки // Наукові праці НБУВ. – К., 2010. – С. 508–519. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2010_28_42

 20. Біографічна інформація у виданнях для дітей у контексті сучасних завдань біографістики // Українська біографістика [Текст] : зб. наук. праць / Редкол.: Т. І. Ківшар та ін. – 2010. – Вип. 7. – С. 105–144. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2010_7_6

 21. Персонологічна інформація на сайтах дитячих бібліотек // Наукові праці НБУВ. – 2009. – Вип. 24. – С. 307–334. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2009_24_27

 22. До питання про репертуар дитячої книжки та формування фондів бібліотек в Україні (1917–1920 рр.) // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.). – К., 1998. – С. 132–140.

 23. Попередній підсумок архівної та бібліотечної евристики у царині книговидання для дітей в Україні (1917–1923 рр.) // Студії з архівної справи та документознавства. – 1997. – Т. 2. – С. 65–71. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_1997_2_11

 24. Архивний документ через возрастную стратификацию социальной истории // Материаллы междунар. науч. конф. “Историки и архивисты: сотрудничество в сохранении и познании прошлого в интересах настоящего и будущего”. – М., 1997. – С.146–148.

 25. Архівні документи як джерело вивчення видань для дітей в Україні (1917–1924 рр.) // Українське архівознавство : історія, сучасний стан та перспективи. – Ч. 2. – К., 1997. – С. 163–168.

Біобібліографічні нариси та бібліографічні публікації
 1. Знахідки КЛЮЧниці або Відкрийте книжку! // Дивослово. – 2016. – № 4. – С. 56-62.

 2. КЛЮЧ до читання // Початкова школа. – 2015. – № 6. – С. 53–55.

 3. Майстрові читання : реком. покажч. л-ри для читачів-учнів 7–9 кл. / Нац. б-ка України для дітей ; авт.-уклад. Н. О. Гажаман, Н. П. Марченко, О. М. Тімочка,. – К., 2015. – Вип. 3. – 68 с. – Серія «Справжній читач». – Режим доступу : www.chl.kiev.ua/mbm/Book/View/152

 4. Наталя Забіла : «З дітьми треба розмовляти так, щоб їм було і цікаво, і зрозуміло» : біобібліогр. нарис / Нац. б-ка України для дітей ; авт.-уклад. Н. В. Загайна, О. М. Тімочка ; авт. книгозн. ст. та розділу «Листування Н. Л. Забіли» Н. П. Марченко. – Київ : [б. в.], 2015. – 123 c. : портр. – (Серія «Дитячі письменники України; вип. 5). Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/mbm/Book/View/184#page/1/mode/2up

 5. Умілому читачеві : реком. покажч. л-ри для читачів-учнів 5–6 кл. / Нац. б-ка України для дітей ; авт.-уклад. Н. О. Гажаман, О. М. Тімочка, Н. П. Марченко. – К., 2014. – 60 с. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/doc

 6. Маленькому читачеві : реком. покажч. л-ри для дошк. та читачів - учнів мол. шк. віку / Нац. б-ка України для дітей ; авт.-уклад. Н. О. Гажаман, Н. П. Марченко, О. М. Тімочка. – К., 2013. – 60 с. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/mbm/Book/View/119

 7. Есенція людяності : нарис життя і творчості Бориса Комара / Борис Комар : «Найдорожчий маєте скарб — добру душу» : біобібліогр. нарис / Нац. б-ка України для дітей ; авт.-уклад. Н. В. Загайна, О. М. Тімочка. – К., 2013. – С. 4–29. – (Серія «Дитячі письменники України» ; вип. 4). – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/mbm/Book/View/162#page/1/mode/2up

 8. Всеволод Нестайко: «Я все життя писав саме для дітей - писав з любов'ю, болем і тривогою»: бібліогр. нарис : [із збірки «Книга творить людину»] / НБУ для дітей ; авт.-уклад. Н. Гажаман, Н. Марченко // Шкільна бібліотека. – 2012. – № 1. – С. 40-57.

 9. Парость райського саду // Анатолій Качан : «Я ще не виписався як поет незабутніх дитячих вражень» : біобібліогр. нарис. – К. : НБУ для дітей. – 2012. – С. 4–22 – (Серія «Дитячі письменники України»). – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/mbm/Book/View/179#page/1/mode/2up

 10. Життя та творчість В. Г. Рутківського [із збірки «Книга творить людину»] / НБУ для дітей ; авт.-уклад. Н. Гажаман, Н. Марченко // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 10. – С. 75–94.

 11. Сонячний зайчик людської самотності [нарис життя і творчості В. З. Нестайка]. – Всеволод Нестайко : «я все життя писав саме для дітей – писав з любов‘ю, болем і тривогою : біобібліогр. нарис. – К. : НБУ для дітей. – 2011. – Вип. 2. – 96 с. – (Серія «Дитячі письменники України»). – С. 4–33. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/mbm/Book/View/177#page/1/mode/2up

 12. Сила чистого голосу [нарис життя і творчості В. Г. Рутківського] // Володимир Григорович Рутківський. «Яке то неймовірне щастя – бути просто людиною!» : біобібліограф. нарис. – К., 2009. – Вип. 1. – 78 с. – (Серія «Дитячі письменники України»). – С. 4–42. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/mbm/Book/View/178#page/1/mode/2up

 13. Бібліографічний путівник із основних тем курсу «Зарубіжна література» // Відродження. – 1995. – № 11–12. – С. 13–16 ; 1996. – № 3. – С. 24–29 ; № 7. – С. 17–21.

 14. Володимир Рутківський: тексти долі : біогр. нарис / Наталя Марченко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Тернопіль : Богдан, 2014. – 414, [17] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці глав.

Науково-методичні публікації у фахових виданнях


 1. Співець вилюднення та вивільнення (Огляд життя і творчості Володимира Рутківського) // Дивослово. – 2014. – № 11. – С. 15–22. – Режим доступу: http://dyvoslovo.com.ua/archive/11_2014/statya_03/

 2. Книга для дітей в діалозі поколінь // КОЛО: книгознавчий часопис. – 2014. - № 9. – С. 11–15. – Режим доступу: https://issuu.com/irynakurylo/docs/kolo_9_2014_

 3. Вітчизняні електронні ресурси, присвячені книзі для дітей і дитячому читанню: засадничі принципи та тенденції формування // Література. Діти. Час : Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 4. – Рівне : Дятлик М., 2013. – С. 275–284. – Режим доступу: http://urccyl.com.ua/fileadmin/user_upload/Visnyk/Visnyk_2013/Visnyk_2013_43.pdf

 4. Вивчення життя і творчості Шевченка у школах України // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 1 : А–В / НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.] ; передм. І. М. Дзюби. – К. : [б. в.], 2012. – 742 с. : фотоілюстр. – С. 625–632.

 5. Видання для дітей як соціокультурний чинник збереження та трансформації нації // Дитяча книга і промоція читання в Східній Європі : зб. наук.-практ. ст. – К. : Грані-Т, 2012. – 192 с., іл. – С. 95–106.

 6. «Будьмо тут во віки віків!...» : історичний роман В. Рутківського «Сині Води» // Історія України. – 2012. – № 13/14. – С. 12–16.

 7. «…я намагаюся обирати ті сторінки нашої історії, яких ще ніхто не перегортав» : книгознавча розвідка за історичною прозою Володимира Рутківського [продовження] / Н. П. Марченко // Укр. м. й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 4. – С. 96–102; 2011. – № 1/2. – С. 124–141.

 8. Світові обрії Ліни Костенко // Всесвіт. л-ра в середніх навч. закладах України.2000. – № 4. С. 64.

 9. Шукаємо Героя та Співрозмовника… (Просопографічний портрет особистості в контексті становлення книговидання для дітей в Україні) // Укр. мова й л-ра в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 11/12. – С. 106–123.

 10. Сенс просвітлення : пост-модернові роздуми про роман Дж.Селінджера «Над прірвою у житі» / Р. П. Савчук, Н. П. Марченко // Всесвіт. л-ра в середніх навч. закладах України. – 2001. – № 5. – С. 52–54.

 11. Дон Кіхот українського міфу : (Спровоковані одним віршем Ліни Костенко роздуми про світовий контекст в українській літературі) / Р. П. Савчук, Н. П. Марченко // Укр. мова та література. – 2000. –№ 11. – С. 4–5.

 12. Літературне редагування як метод і методика викладання української мови у вищій школі // Укр. мова й л-ра в середніх шк., гімназіях, ліцеях і колегіумах. – 2000. – № 4. – С. 178–183.

 13. Два символи – одна доля, а що за тим? : Т. Шевченко «Катерина» // Українська мова та література. – 1999. – № 9. – С. 6.

 14. Інформувати чи розвивати? // Всесвіт. л-ра в середніх навч. закладах України. – 1999. – № 2. – С. 3–6.

 15. Наука, яка дедалі більше визначатиме методику викладання літератури : Про компаративістику та шляхи її становлення в Україні // Всесвіт. л-ра в середніх навч. закладах України. – 1997. – № 3. – С. 39–42.

 16. Адріан Кащенко (1858–1921) / В. С. Неділько, Н. П. Марченко / Живе слово. Нововведені імена в програму з укр. літ-ри. – Кн. 1. – Класична література. – К., 1997. – С. 99–106.

 17. Не задля теоретичних абстракцій. (До питання розрізнення понять “дитяча книга”, “дитяча література” та “література про дітей та дитинство”) // Всесвіт. л-ра в середніх навч. закладах України. – 1996. – № 11. – С. 3–5.

 18. Християнські видання для дітей в Україні (1927–1923) // Укр. релігієзнавство. Бюлетень Укр. Асоціації Релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії НАН України. – 1996. – № 3. – С. 34–37.

 19. Школа наших далеких предків // Література. Діти. Час. : зб. літ.-крит. статей про дит. літ-ру. – Вип. 14. – К., 1989. – 207 с. – С. 145–150.

 20. Гортаючи сторінки фронтових газет (діти на сторінках фронтової преси) / Наталя Савчук // Література. Діти. Час : зб. літ.-крит. статей про дит. літ-ру. – Вип. 11. – К., 1986. – 179 с. – С. 91–94.

Публікації з методики викладання літератури в школі


 1. Учити працювати з книгою : Система знань з розвитку зв'язного мовлення, спрямованих на формування вмінь і навичок самостійної роботи з книгою // Всесвіт. л-ра в середніх навч. закладах України. – 2000. – № 5. – С. 25-27.

 2. «... тільки символ є реальним...» : до текстуального вивчення роману С. Моема «Театр» / Г. П. Логвин, Н. П. Марченко // Всесвіт. л-ра в середніх навч. закладах України. – 2000. – № 5. – С. 45–48.

 3. "Все змішалось у домі Облонських...": Урок-дискусія за романом Л.Толстого "Анна Кареніна". 10 кл. / Марченко Наталя // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.- 11. - С.25-31.

 4. Собор... без Бога: Що засвідчує компаративний аналіз творів В. Гюго, О. Гончара, І. Багряного // Всесвіт. л-ра в середніх навч. закладах України. – 1999. – № 12. – С. 25–27.

 5. Від зацікавлення окремим мотивом до розуміння всього твору : матеріали до проблемного аналізу мотиву любові та мистецтва у повісті М. Пруста «Сваннове кохання» // Всесвіт. л-ра в середніх навч. закладах України. – 1999. – № 11. – С. 51–54.

 6. Методологію викладання літера-тури в школі визначати педа-гогам, а не літературознавцям / Л. Ф. Мірошніченко, Н. П. Марченко // Всесвіт. л-ра в середніх навч. закладах України. – 1999. – № 5. – С. 2–4.

 7. Кожну мить проживати гарно, з позицій краси : До 100-ліття від дня народження Ясунарі Кавабата / Марченко Н. П., Дебейко О. В. // Всесвіт. л-ра в середніх навч. закладах України. 1999. 6. С. 50-52.

 8. Чайна церемонія як спосіб розкриття японського національного характеру / Марченко Н. П., Михед Т. В., Чередник Т. П. // Всесвіт. л-ра в середніх навч. закладах України.1999. – № 1. С. 46-49.

 9. Вітезслав Незвал (1900–1958) // Всесвіт. л-ра в середніх навч. закладах України. – 1998. – № 12. – С. 30-32.

 10. Рільке й Україна [матеріал до лекції] // Вікно в світ. – 1998. – № 3. – С. 44-60.

 11. Матеріали до уроків зарубіжної літератури : 6 клас // Всесвіт. л-ра в середніх навч. закладах України. – 1996. – № 8. – С. 15–20 ; № 9. – С. 9–13 ; № 10. –С. 22–29 ; № 11. – С. 19–23.

 12. Важливий засіб систематизацї знань учнів : тема «Євро-пейський романтизм» у запитаннях і завданнях // Відродження. – 1996. – № 1. – С. 19–25.

 13. Матеріали до тематичного планування і проведення уроків зарубіжної літератури. 5 клас / І. Б. Матяш, Н. П. Марченко // Відродження. – 1996. – № 1. – С. 57–64 ; № 2. – С. 47–54 ; № 3. – С. 49–57.

 14. «І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь...» : Про викладання зарубіжної літератури в школі у зіставленні з українським культурним світом. Рільке й Україна // Відродження. – 1995. – № 5–6. – С. 37–45.

Рецензії та науково-популярні розвідки
 1. Мій маленький Київ: путівник для дітей // КЛЮЧ. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/393. – 2016, 9 бер.

 2. Юрій Ярмиш. Їжачок та соловейко // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/392. – 2016, 9 бер.

 3. «Дітям потрібно щеплення любов‘ю до книги задля любові до життя» // Методичні діалоги. – 2015. – № 4/5. – С. 5–19.

 4. Валентина Захабура. Ой, Лише, або З чим їдять вундеркіндів? // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/322. – 2015, 28 лип.

 5. Козацька абетка : корот. історія укр. козацтва для дітей і дорослих // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/321. – 2015, 27 лип.

 6. Платон Воронько. Друзяки // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/319. – 2015, 27 лип.

 7. Лічилка : [вчимося рахувати] // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/318. – 2015, 26 черв.

 8. Свобода пам‘яті або Небеса понад імперіями та душницями [Мензатюк З. Як я руйнувала імперію; Арєнєв В. Душниця] // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/308. – 2015, 15 черв.

 9. «Від землі твоя сила!» або Ідентифікація Віктора Близнеця [Близнець В. Женя і Синько] // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/307. – 2015, 9 квіт.

 10. Книга Свободи та Обов‘язку або Що читати піліткам? // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/227. – 2014, 3 серп.

 11. Форум видавців у Львові: Що в «дитячому» секторі? (кілька думок після яскравих вражень) // КЛЮЧ. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/237. – 2014, 5 жовт.

 12. Шевченко Тарас. Кобзарик. «За сонцем хмаронька пливе…» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/211. – 2014, 12 квіт.

 13. Тетяна Щербаченко. «Як не заблукати в павутині» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/183. 2013, 9 квіт.

 14. Оксана Думанська. «Дитя епохи» // // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/181. 2013, 28 бер.

 15. «На Великдень»: вірші, казки, оповідання // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/185. 2013, 7 трав.

 16. Любові Забашті — 95! [у співавторстві] // КЛЮЧ. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/168. 2013, 5 лют.

 17. Анатолій Качан. «Листи з осіннього саду» // // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/160. 2013, 15 січ.

 18. Цивілізаційний вибір або Історія, розказана півстоліття тому… [Комар Б. Векша] // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/201. – 2013, 27 лист.

 19. Несхибний камертон Ніни Бічуї / Наталя Марченко // Укр. літ. газета. – 2013. – 18 жовт. (№ 21). – С. 7.

 20. Райський сад Анатолія Качана / Наталя Марченко // Укр. літ. газета. – 2013. – № 11 (31 травня). – С. 14.

 21. Ніні Бічуї - 75! [у співавторстві] // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/130. – 2012, 23 серп.

 22. Анатолієві Григоруку — 80! [у співавторстві] // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/101. – 2012, 20 бер.

 23. Володимир Рутківський. «Бухтик з тихого затону» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/128. – 2012, 8 серп.

 24. Вікторія Ковальчук. «Про фею Дорофею» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/131. – 2012, 19 вер.

 25. Оксана Лущевська, Лана Світанкова. «Солька і кухар Тара-пата» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/132. – 2012, 10 жовт.

 26. Марії Познанській — 95! [у співавторстві] // КЛЮЧ. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/125. – 2012, 16 лип.

 27. Серія книжок «12 балів» (видавництво «Зелений пес») // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/116. – 2012, 21 трав.

 28. Місто. Дитинство. Перші уламки… [Бічуя Н. Шпага Славка Беркути] // КЛЮЧ. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/102. – 2012, 4 квіт.

 29. Володимирові Рутківському - 75! [у співавторстві] // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/103. – 2012, 18 квіт.

 30. Володимир Рутківський: «...я все-таки був звичайним дитям того покоління, тієї епохи...» // Українська літературна газета. – 2012. – 20 квіт. № 8 (66). – С. 5.

 31. Катерина Єгорушкіна. «Країна Сніговія» та «Будиночок з води» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/100. – 2012, 27 лют.

 32. Катерина Паньо. «Полювання на сліпса» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/52. – 2011, 8 лют.

 33. Марія Чумарна. «Кумедна читанка. Від А до Я» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/53. – 2011, 9 лют.

 34. Андрій Кокотюха. «Таємниця козацького скарбу» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/54. – 2011, 9 бер.

 35. Іван Ющук. «Троє на Місяці» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/56. – 2011, 18 бер.

 36. Сергій Сулименко. «Добрий триллер» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/66. – 2011, 27 трав.

 37. Нузет Умеров. «Ведмідь-гора» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/67. – 2011, 2 черв.

 38. Андрій Бачинський. «Неймовірні пригоди Остапа і Даринки» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/69. 2011, 29 черв.

 39. Володимир Рутківський. «Сині води» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/73. 2011, 13 вер.

 40. Оксана Лущевська. «Золоте колесо року» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/75. 2011, 14 вер.

 41. Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу», «Галуна–Лалуна, або Іван Сила на Острові Щастя» // КЛЮЧ. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/76. 2011, 29 вер.

 42. Оксана Кротюк. «Абетка» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/79. 2011, 25 жовт.

 43. «Адже це має бути казка, яка навіть найгірших людей виправить» [Корчак Я. Мацюсеві пригоди] // КЛЮЧ. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/85. 2011, 22 лист.

 44. Марина Аромштам. «Коли відпочивають янголи» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/86. 2011, 25 лист.

 45. Мар'яна Савка. «Казка про Старого Лева» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/90. 2011, 5 груд.

 46. «Духовна азбука для дитини і всієї родини» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/91. 2011, 7 груд.

 47. «Зернятко надії» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/95. 2011, 11 груд.

 48. Валентин Бердт. «Мій друг Юрко Циркуль та інші» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/92. 2011, 12 груд.

 49. У пошуках втраченої істини // Слово Просвіти. – 2011. – 8-14 груд, ч. 49. – С. 5.

 50. Ключ, що відкриває серця // Методичні діалоги. – 2011. – № 2/3. – С. 46–47.

 51. Нам треба вчитися бути переможними! [На здобуття Шевченківської премії – 2011 В. Рутківським] / Н. П. Марченко // Літ. Україна. – 2011. – № 5 (3 лютого).

 52. «Справжня людина», антураж часу та вічні істини [Донченко, О. В. Карафуто] // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/3. – 2010, 25 черв.

 53. Анатолій Григорук. «В Поторочі чорні очі…» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/5. – 2010, 16 січ.

 54. Тетяна Капустіна. «Епоха чародіїв» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/6. – 2010, 6 лют.

 55. Вибір, якого не уникнути [Бабенко Г. Шляхом бурхливим: повість кінця XVII ст.] // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/2. – 2010, 10 бер.

 56. Євген Білоусов. «Лесина пісня» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/7. – 2010, 12 бер.

 57. Український космос : косміч. енцикл. : для юнацтва від 12 до 112 // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/8. – 2010, 23 бер.

 58. Володимир Фединишинець. «Із котом і без кота» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/9. – 2010, 23 бер.

 59. «Тореадори з Васюківки» В.З. Нестайка // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/1. – 2010, 16 бер.

 60. Олесь Ільченко. «Дерева» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/10. – 2010, 13 квіт.

 61. Іван Андрусяк. «Хто боїться зайчиків» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/11. – 2010, 16 квіт.

 62. Національний олімпійський комітет про баскетбол // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/12. – 2010, 26 квіт.

 63. Національний олімпійський комітет про легку атлетику // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/13. – 2010, 5 трав.

 64. Марина Павленко. «Миколчині історії» // КЛЮЧ. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/21. – 2010, 25 жовт.

 65. Валентин і Яна Бердт. «Марципан Пломбірович» // КЛЮЧ. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/22. – 2010, 26 жовт.

 66. Наталя та Олександр Шевченки. «Привид у Домі Гукала» // КЛЮЧ. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/23. – 2010, 26 жовт.

 67. Віталій Близнюк. «Біле ведмежа» // КЛЮЧ. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/24. – 2010, 28 жовт.

 68. Зійти на «свою Говерлу»… [Бабенко Г. Шляхом бурхливим: повість кінця XVII ст.] // КЛЮЧ. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/25. – 2010, 28 жовт.

 69. Іван Андрусяк. «М’яке і пухнасте» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/26. – 2010, 24 лист.

 70. Євгенія Кононенко. «Бабусі також були дівчатками» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/27. – 2010, 29 лист.

 71. Володимир Рутківський. «Джури і підводний човен» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/28. – 2010, 20 груд.

 72. Олег Грігор’єв. «Ґави і роззяви» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/29. – 2010, 20 груд.

 73. Галина Лозко. «Дерево Життя» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/30. – 2010, 20 груд.

 74. Зірка Мензатюк. «Український квітник» // КЛЮЧ. – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/31. – 2010, 20 груд.

 75. Інтердисциплінарність як спрага цілісності в осягненні особистості [Рецензія] // Українська біографістика : зб. наук. праць / Редкол. : Т. І. Ківшар та ін. – 2010. – Вип. 7. – С. 378–386.

 76. «Один із тих талантів, котрі можуть бути окрасою не тільки української, а й західноєвропейської літератури…» // Українська біографістика : зб. наук. праць / Редкол. : Т. І. Ківшар та ін. – 2010. – Вип. 6. – С. 301–306.

 77. Порівнюючи, віднаходити, або Чому вчить доля українського помежів‘я // Укр. м. й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 6. – С. 125–127.

 78. Українське шевченкознавство в плині загальноєвропейського наукового річища // Укр. м. й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 4. – С. 109–112.

 79. Як ведеться літературі для дітей в Інтернеті? : [електронні інформаційні ресурси дитячої літератури в Інтернет] // Літературна Україна. - 2010. - № 47, 23 груд. - С. 1, 5.

 80. Чудо по имени «Ау!», или Непричёсанніе странички маминого дневника // Аутизм и нарушения развития. – 2009. – № 2. – С. 54-63.

 81. Вагомий внесок до становлення сучасного дискурсу української мови // Укр. мова й л-ра в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. –2001. – № 1. – C. 200–201.