На VІІ Міжнародному симпозіумі «Література. Діти. Час» (7-8 квітня 2016) кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Тетяна Качак презентувала нову книгу – «Українська література для дітей та юнацтва», видану київським видавництвом «Академія» (2016 рік) у серії підручники та посібники. У підручнику міститься критичний погляд на дитячу літературу, пропонується ґенеза цього явища у світовій та вітчизняній літературі. У першому розділі проаналізовано і окреслено теоретичні підходи щодо вивчення української літератури для дітей. Далі авторка звертає увагу на фольклор для дітей, розглядає різні жанри дитячого фольклору: від колискових до казок та легенд. Окремо спиняється на пам’ятках давньої літератури в дитячому читання.

У наступних розділах книги авторка простежує процес становлення дитячої авторської літератури від середини ХІХ ст. і до сьогодення – модерністські тенденції, розвиток літератури для дітей в радянський період, оновлення літератури для дітей у другій половині ХХ ст. та становлення сучасної української літератури для дітей у часи Незалежності. Детально спиняється на сучасній дитячій поезії, казці, сучасних різновидах прози: пригодницькій, історичній, реалістичній, фантастичній, детективній та драматургії.

Хочу зазначити, що це перша книга, яка презентує критичні матеріали, аналіз творчості письменників та й літературного процесу в дитячій площині загалом. Хоча уже в новий період (пострадянський) і виходили інші книги з дитячої літератури, проте це були переважно хрестоматії (А.Мовчун, Л.Козачок, Н.Богданець-Білоскаленко, О.Гарачковська), які не містили теоретичних матеріалів, всеохоплюючого аналізу дитячої літератури за тривалий період її розвитку (хоча ні в якому разі не хочу применшити вагу і значущість цих підручників!). Підручник Тетяни Качак пропонує добір автури від класиків до сучасників. Причому сучасний період досить широко представлений.

Варто наголосити, що у підручнику згадано дослідників дитячої літератури, зазначено важливість створення Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва та вагомий доробок його учасників (У.Гнідець, Т.Качак, Н.Марченко, С.Іванюк, Б.Салюк, Овдійчук, Б.Шалагінов та ін.), які розвинули науковий дискурс навколо дитячої літератури в рамках щорічного симпозіуму "Література. Діти. Час".

Презентована книга Тетяни Качак викликала захоплення і зацікавлення в учасників круглого столу, як і проведений нею майстер-клас «Дитяча література: способи взаємодії автора і читача». Усе побачене на майстер-класі було успішно апробовано на практичних заняттях зі студентами. Запропонований фрагмент заняття із формування літературної творчості досить пожвавлює, урізноманітнює семінари та лекції. Дякую тобі, Тетяно!

Наталія Богданець-Білоскаленко,
доктор педагогічних наук,

доцент кафедри української літератури і компаративістики
Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка